28 Februari 2017

Forum for tungtransport om bærekraftig biodrivstoff

ZERO inviterer til halvdagsseminar i forum for tungtransport med tema bærekraftig biodrivstoff.

Seminaret vil finne sted på Litteraturhuset i Oslo fra 08:30 til 12:00, med enkel lunsjservering fra 11:30.

Bærekraftig biodrivstoff vil være helt sentralt for å nå klimamålene for transportsektoren, sammen med effektivisering, elektrisitet og hydrogen. Norge har tatt et offensivt grep med å vedta en opptrappingsplan i statsbudsjettet 2017 til 20 % omsetningskrav for biodrivstoff i 2020. Samtidig har det økte omsetningskravet ført til mye debatt om klimanytte og bærekraft. Aktørene som vil ta i bruk 100 % biodrivstoff rapporterer om høye priser og utfordringer med tilgang.

  • Hva blir veien videre for biodrivstoff?
  • Hvordan skal vi sikre gode rammebetingelser for biodrivstoff i Norge framover, og hvordan blir våre rammebetingelser påvirket av EU?
  • Hva er næringens perspektiver?
  • Hva sier forskningen om bærekraft og klimanytte ved bruk av biodrivstoff?

ZERO inviterer til en "fot i bakken" der vi diskuterer disse spørsmålene.

Program:

  • Rammebetingelser for biodrivstoff i Norge og EU
  • Næringens perspektiver, m/utfordringer
  • Bærekraft og forutsetninger for bærekraftig biodrivstoff
  • Veien videre - politisk debatt med stortingspolitikere


Hold av datoen! Mer informasjon om program og påmelding sendes ut om kort tid.

2017-02-28
2017-02-28
Oslo
Norge

Svebio uppmärksammar