Svebios styrelse 2016

 


Karin Medin, ordförande
Söderenergi AB
Tel 076-803 35 10
E-post


Gustav Melin, verkställande
ledamot/VD, Svebio
Tel 070-524 44 00
E-post

Övriga styrelseledamöter: Suppleanter:
Fredrik Remneblad
Fredrik Remneblad
Tekniska verken i Linköping AB
Tel 013-30 86 77
E-post


Karin Varverud
Energifabriken AB
0142-414 59
E-post


Lars Larsson
Borlänge Energi AB
Tel 070-387 77 07
E-post

Maria Iwarsson-Wide
Maria Iwarsson-Wide
Skogforsk
Tel 018 18 85 99
E-post


Lars Lind
Perstorp Bioproducts AB
Tel 070-575 58 78
E-post

Sören Eriksson
Sören Eriksson
Preem AB
Tel 070-450 11 05
E-post


Elina Matsdotter
Lantbrukarnas Riksförbund
073-421 43 22
E-post
 


Alarik Sandrup
Lantmännen
010-556 09 53
E-post


Erik Dotzauer
AB Fortum Värme
samägt med Stockholms stad

Tel 070-344 56 62
E-post


Agneta Höjdestrand
Vattenfall AB, Värme Sverige
Tel 073-038 96 85
E-post

Ann Segerborg Fick
JTI
Tel 073-728 96 25
E-post

Claes Tullin
Claes Thulin
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Tel 010-516 55 55
E-post


Johan Granath
Ekman & Co AB
070-349 55 27
E-post

Stefan Rönnqvist
Stefan Rönnqvist
SCA BioNorr
Tel 070-630 69 69
E-post


Karin Perers
Mellanskog
Tel 070-568 08 30
E-post
 

Jan Wintzell
Sveaskog AB
Tel 070-319 66 61
E-post

Peter Sondelius
Stora Enso Bioenergi AB
Tel 010-467 87 51
E-post
 


Mats Mared
Ingenjörsfirman J Mared AB
070-838 78 23
E-post

 

Adjungerade styrelseledamöter:

 
Svenska Torvproducentföreningen
Torbjörn Claesson, ordf
Tel 070-373 48 02
E-post
BAFF, ordf. BioDriv
Jan Lindstedt
Tel 0660-751 93
E-post
Svenska Trädbränsleföreningen
Bertil Leijding, ordf
Tel 070-666 25 40
E-post 
Pelletsförbundet
Lars-Göran Harrysson, ordf
Tel 070-339 99 65
E-post

 

Auktoriserad revisor:

 
Lars Kylberg
PWC
Tel 010-212 60 47
 
 

 

Medlemsrevisor:

 

Suppleant:

Björn Fredriksson
Mellanskog
Tel 010-482 80 07
E-post
Elisabet Beau Berglin
Lantmännen Energi
Tel 010-556 10 08
E-post

 

Valberedning:

 

Thomas Jonsson (sammankallande)
Vattenfall AB Värme Norden
Tel 070-333 00 24
E-post

Anders Hjörnhede
SP
E-post

Lena Nordgren
SEKAB BioFuels & Chemicals AB
Tel 070-589 64 41
E-post

Tomas Isaksson
Stora Enso Timber AB
Tel 076-816 46 34
E-post

Jakob Hirsmark
Elmia AB
Tel 036-15 22 14
E-post

Ulf Jobacker
Lantbrukarnas Riksförbund
Tel 08-787 54 03
E-post

Björn Karlsson
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Tel 0470-893 89
E-post

 

 

 

 

 

 

Om medlemskap

Omkring 300 företag i bioenergibranschen är medlemmar i Svebio, därtill ett hundratal enskilda personer, konsulter, forskare, energirådgivare mm. Svebio är en väl etablerad organisation som arbetar för att ge bioenergin bra villkor och utvecklingsmöjligheter i Sverige och internationellt.

Läs mer

Vi verkar för

  • en ökad användning av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt
  • kunskapsuppbyggnad om bioenergins betydelse bland beslutsfattare och allmänhet
  • optimal utformning av de politiska styrmedlen för branschen
  • ökad export av svensk bioenergiteknik

Läs mer

Som medlem...

... i Svebio betalar man en medlemsavgift till föreningen Svebio och en serviceavgift till Svenska Bioenergiföreningen Service AB (Svebio Service AB, eller SBSAB). Denna avgift som är momsbelagd och avdragsgill och storleken på denna beror på medlemmens bioenergirelaterade omsättning och framgår av tabellen i ansökan om medlemskap.

Läs mer

Svebio uppmärksammar