Svebio nytt

08 Februari 2017

Föreslå Häckner-pristagare!

Svebio delar varje år ut Häckners bioenergipris till en person som gjort stora insatser för att främja ökad användning av ekonomiskt lönsam och miljömässigt hållbar bioenergi. Det kan vara forskare, innovatörer, entreprenörer eller opinionsbildare.

08 Februari 2017

Söker du kontor i Stockholm? Flytta in hos oss!

Vill du sitta i en miljö där det flödar mycket information om bioenergi och där det alltid finns någon att fråga eller diskutera med? 

19 Januari 2017

Träffa dessa företag på Pellets 2017 i Kalmar!

Det närmar sig vår konferens Pellets 2017, 31 januari till 1 februari, i Kalmar. Följande företag och organisationer kommer vara på plats (uppdaterad 26/1): 

18 Januari 2017

Till Svebios medlemmar: Medverka i svensk samlingsmonter under Hannover industrimässa, 24-28 april 2017!

Som ett led i Energimyndighetens långsiktiga arbete för att främja svensk miljö- och energiteknik arrangerar vi en svensk samlingsmonter i energihallen på Hannover Messe, 24-28 april 2017, Hannover, Tyskland.

Genom sin närvaro i Hannover bidrar Energimyndigheten till regeringens exportstrategi som syftar till spridning av svensk energiteknik/-lösningar/-tjänster samt kunskapsöverföring på internationella marknader.
Om samlingsmontern

18 Januari 2017

Pressmeddelande

​Fjärde rekordmånaden i rad för HVO-biodiesel

November 2016 blev fjärde rekordmånaden i rad för HVO-biodiesel. Försäljningen ökade för HVO både som inblandning i fossil diesel och såld som ren 100-procentig (HV100) biodiesel. Aldrig tidigare har det sålts så mycket HVO under en enskild månad i Sverige. Jämfört med föregående månad är ökningen 15 procent för HVO100. För första gången säljs det nu mer HVO100 än all rapsdiesel tillsammans.
17 Januari 2017

Pellets 2017: Studiebesök till Kalmar Energi – Moskogen kraftvärmeverk

Den 31 januari har du som deltar i Pellets 2017 möjlighet att delta i ett studiebesök till Kalmar Energi och Moskogen kraftvärmeverk. Moskogen är ett kraftvärmeverk som togs I drift 2009. Det består av en 90 MW BFB-panna och en 30MW ångturbin. Produktionen baseras på fuktiga biobränslen (grot, bark, spån etc) från lokala skogar och sågverk. Den årliga bränsleförbrukningen är ca 500 GWh.

16 Januari 2017

Låt elcertifikatsystemet premiera effekt

Den stora utmaningen för att nå målet 100 % förnybar elproduktion 2040 är att säkerställa att det finns tillräckligt med produktion de kritiska timmarna då kraftsystemet är ansträngt. Därför bör elcertifikatsystemet premiera förnybar effekt snarare än förnybar energi.

09 Januari 2017

Pressmeddelande

​Energikommissionen misslyckas med att hantera effektfrågan

Svebio är kritiskt till att Energikommissionen inte har några förslag om hur man ska hantera effektfrågan inom ett 100 procent förnybart elsystem. Fem partier i Energikommissionen enades för ett halvår sedan om att beakta effektfrågan vid utbyggnad av förnybar elproduktion. Men i utredningens slutbetänkande finns inte några sådana förslag. Följden blir att biokraften knappast kommer att byggas ut.
09 Januari 2017

”Gränsvärden bättre än förbud mot dieselbilar”

DEBATT. Kloka svenska politiker bör inte förbjuda dieselbilar. Allt mer förnybara drivmedel blandas in i fossil diesel och ett förbud skulle strypa utvecklingen. Avgifter och gränsvärden för hälsoskadliga och fossila utsläpp från dieselmotorer är bättre än förbud, skriver Gustav Melin, Svenska Bioenergiföreningen.

21 December 2016

Julhälsningar från Svebio!

Vi önskar GOD JUL & GOTT NYTT ÅR och vill samtidigt tacka för gott samarbete under 2016. Nu ser vi fram emot lite ledighet och sedan ta nya tag med reduktionsplikt för transportsektorn, ett förbättrat elcertifikatsystem och EUs vinterpaket.

19 December 2016

Pressmeddelande

​Årshögsta för HVO biodiesel i oktober

Försäljningen av ren HVO-diesel (HVO100) fortsätter att öka kraftigt och noterade rekordsiffror i oktober. Det visar Svebios analys av aktuell SCB-statistik. Allt fler åkerier satsar på hundra procent förnybart bränsle och många väljer HVO, som tillverkas av en lång rad olika råvaror, främst avfallsoljor och fetter av olika slag.
14 December 2016

Pellets 2017 bjuder på resultat från Energikommissionen och en minnesvärd middag på Kalmar Slott!

Vid årsskiftet 2016/2017 ska Energikommissionen leverera sitt slutbetänkande till regeringen. På Pellets 2017 kommer Ingemar Nilsson (S), ledamot i Energikommissionen, att presentera resultaten från arbetet och berätta vad som händer framöver inom energipolitiken.

13 December 2016

Pressmeddelande

10 steg för minskade klimatutsläpp i transportsektorn

– Varsågod, Regering och Riksdag. Här är 10 åtgärder som kan snabba på minskningen av utsläpp från transportsektorn. Det är viktigt att nu skynda på övergången till biodrivmedel för att få ner utsläppen av klimatgaser. Det säger Gustav Melin, VD i Svebio, och skickar ett öppet brev till ansvariga politiker.
30 November 2016

Pressmeddelande

​EU-kommissionens politik för bioenergi haltar betänkligt

Svebio ger både ris och ros till EU-kommissionens förslag till revidering av Förnybartdirektivet, som är en del av det Vinterpaket för energi- och klimatpolitik som presenterats idag. Kloka förslag om fasta biobränslen men förödande förslag om biodrivmedel från åkermark, säger Gustav Melin, VD i Svebio.
28 November 2016

Pressmeddelande

Viktigt att gynna el som alltid finns till hands

Elcertifikatsystemet behöver reformeras så att det stimulerar effekt, inte bara elproduktion. Det framhåller Svebio i ett remissyttrande som avlämnats med anledning av en rapport från Energimyndigheten. En sådan reformering av stödsystemet har också krävts av de politiska partier som står bakom ramöverenskommelsen om energin från i juni.
17 November 2016

Pressmeddelande

​Ren biodiesel ökar snabbt på drivmedelsmarknaden

Biodiesel i ren form ökar snabbt på den svenska drivmedelsmarknaden. Användningen av ren HVO-diesel ökade med 115 procent mellan januari och september, medan användningen av ren rapsdiesel (B100) ökade med 18 procent under perioden. Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift i september.
11 November 2016

Tag chansen att påverka framtiden för biodrivmedel!

Vi formar förslaget kring en reduktionsplikt den 24 november. Dagens skattebefrielse för flytande biodrivmedel går ut 31 december 2018. En industri värd flera miljarder kr årligen står på spel. Hur ska en reduktionsplikt se ut? Vad händer med rena biodrivmedel?

08 November 2016

Pressmeddelande

​Ta ansvar nu för ett stabilt elsystem

Politikerna måste ta ansvar nu och se till att vi får en förändring av elcertifikatsystemet så att det ger stöd för garanterad effekt, inte bara produktion oberoende av efterfrågan på el. Det krävde Svebios ordförande Karin Medin när hon talade på Stora Biokraft- och Värmekonferensen, som anordnas av Svebio 8 - 9 november på Scandic Foresta på Lidingö.
08 November 2016

Idag är det dags för Stora Biokraft- och Värmekonferensen!

Vi kör igång konferensprogrammet på Scandic Foresta efter lunch då Anders Egelrud, Fortum Värme, inleder med att prata om fjärrvärmens roll i framtidens energisystem. Hela programmet hittar du här.

Det går fortfarande bra att anmäla sig på plats! 

07 November 2016

Pressmeddelande

Nästan 80 procent fossilfritt i kollektivtrafiken redan idag

Andelen förnybara drivmedel i bussar som körs i kollektivtrafik i Sverige har ökat från sex till nästan 80 procent från 2006 till idag, nu ligger andelen på 77,7 procent förnybart.
31 Oktober 2016

Snart 200 anmälda: kom och träffa dessa företag på Stora Biokraft- och Värmekonferensen 8-9 november!

Stora Biokraft- och Värmekonferensen är en mötesplats för alla de företag som arbetar med biokraftvärme, biovärme och bränsleförsörjning. Kafferasterna, luncherna och middagen är minst lika viktiga som föredragen och paneldebatterna. Dessa företag är redan anmälda: 

27 Oktober 2016

Få koll på vad som händer i Europa under Stora Biokraft- och Värmekonferensen!

Vi ägnar eftermiddagen den 8e åt att orientera oss om situationen för bioenergi i Europa under rubriken "Biomass and power in EU policies towards 2030". Observera att passet hålls på engelska.

26 Oktober 2016

Kritik mot EU:s biobränslepolitik

Hjälporganisationen Oxfam riktar skarp kritik mot EU:s biobränslepolitik - regnskog skövlas och grödor som kunde ha använts som mat bränns upp.

– En felaktig beskrivning av verkligheten, kontrar Gustav Melin, vd för intresseorganisationen Svebio.

24 Oktober 2016

Reduktionsplikt som styrmedel för Sveriges drivmedel – Välkommen på seminarium 24 november!

Den 24 november arrangerar Svebio ett seminarium med en workshop i Stockholm kring Svebios förslag på en reduktionsplikt för regeringen att införa som ett långsiktigt styrmedel.

21 Oktober 2016

Pressmeddelande

​Ökad användning av ren biodiesel i augusti

Försäljningen av 100-procentig biodiesel, både rapsdiesel (B100) och HVO-diesel (HVO100) ökade kraftigt i augusti till årshögsta nivåer. Jämfört med juli var ökningen 33 procent för B100 och 22 procent för HVO100. Samtidigt minskade den totala volymen HVO, vilket innebär att andelen biodiesel i vanlig diesel minskat.