03 Mars 2011

Svebios beräkning visar: Det har lönat sig att tanka E85

- Om politikern hade fullföljt den politik man lade fast i Klimatberedningen 2008 och vågat höja bensinskatten med 70 öre/liter hade det nästan alltid lönat sig att tanka etanol. Då hade vi inte heller haft dagens debatt om miljöbilister som kör på bensin. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till Riksrevisionens rapport om den svenska biodrivmedelspolitiken.

- Riksrevisionen har rätt i att den svenska klimatpolitiken har en del brister när det gäller konsekvens och långsiktighet. Vi är bekymrade över regeringens tvekan att beskatta de fossila bränslena och att ge långsiktiga besked om spelreglerna för förnybara drivmedel. Dagens osäkerhet gör det omöjligt att motivera investeringar i ny produktion av biodrivmedel.

- Det är beklagligt i ett läge då oljepriset ligger på 115 dollar/fat med stigande bensin- och dieselpriser som följd, och när huvudproblemet är att Sveriges transportsektor fortfarande är till 95 procent beroende av fossila drivmedel, säger Gustav Melin.

Svebios beräkningar

Svebios beräkningar visar att en normalbilist som konsekvent kört på E85 istället för bensin har tjänat omkring 4 000 kr under sexårsperioden 2005 – 2010. Under ett par perioder har det dock lönat sig att köra på bensin för flexifuel-bilisterna. Detta gällde särskilt under hösten och vintern 2008 – 2009, då bensinpriset kollapsade och sjönk med nästan fyra kronor på några månader.

Svebios analys visar att under två tredjedelar av perioden 2005 – 2010 (49 månader av 72) var priset på E85 lägre än priset på bensin, när man korrigerat för energiinnehållet.*

Med ett 70 öre högre bensinpris, som Klimatberedningen var ense om, hade det lönat sig att tanka E85 under 62 av de 72 månaderna under åren 2005 – 2010. Två månader hade det gått jämt ut och bara åtta månader hade det lönat att köra på bensin. Och vår bilist hade fått en ytterligare vinst på 6 300 kr för att använda E85 istället för bensin.

Idag lönar det sig mycket bra att köra sin flexifuelbil på E85 istället för bensin. Priset på 95 oktan ligger på 14,08 kronor per liter vid bemannade stationer, och E85 kostar 9,99 kronor per liter, vilket motsvarar ett bensinpris på 12,99 kronor per liter. Man tjänar alltså mer än en krona per liter på att vara klimatsmart.

* Svebio har utgått från marknadspriser från Statoil och korrigerat E85-priset med 30 procent vintertid och 35 procent resten av året, beroende på olika inblandning av bensin.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin tel 070-5244400, eller Lena Dahlman tel 08-4417083

Svebio uppmärksammar