07 November 2011

Pressinbjudan till Årets Bioenergidagar i Umeå 8 - 9 november

Årets Bioenergidagar är Svebios årliga höstkonferens, där bioenergibranschen möts för att diskutera marknadsutveckling, teknikutveckling och näringspolitik. Och där det säkert också skapas nya affärskontakter i korridorerna.

I år hålls Årets Bioenergidagar i Umeå 8 – 9 november. Konferensen inleds med två studieturer under förmiddagen 8 november. Den ena går till Biobränsletekniskt centrum vid Röbäcksdalen och till Dåva kraftvärmeverk. Den andra går till Örnsköldsvik – Övik Energis kraftvärmeverk och bioraffinaderiet Domsjö Fabriker.

Konferensen hålls under tisdagen på Evys i Ersboda, och under onsdagen på Folkets hus. Under tisdagen diskuteras bland annat bioenergi från skogsbruket och jordbruket, bioenergins roll i klimatförhandlingarna, globala potentialer, lokal mobilisering av biobränslen mm. Under onsdagen hålls nio sessioner i olika ämnen, t ex om biogas och förgasning, logistik och mätning, miljöeffekter, villkoren för fjärrvärme och internationell handel med bioenergiteknik. Fullständigt program finns på http://www.svebio.se/sites/default/files/BD_pro_web_0.pdf 

Massmedia är välkomna att bevaka Årets Bioenergidagar. Svebios vd Gustav Melin och ordförande Gunnar Olofsson finns tillgängliga vid lunchen 8 november kl 13.00 vid Evys, Formvägen 5.

 

För ytterligare information kontakta Kjell Andersson, tel 08-4417087 eller 070-4417192.

 

Svebio uppmärksammar