16 Februari 2011

Energistatistiken bidrar till dålig kunskap

- Energimyndigheten levererar statistik med obegripliga termer som gör att svenska folket och journalister har svårt att ta till sig information om svensk energiförsörjning. Det är dags att kalla saker vid deras rätta namn. El från biobränslen är biokraft, på samma sätt som el från vind är vindkraft och el från kol är kolkraft. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

- Svebio har genom Sifo frågat svenska folket om bioenergins roll i det svenska energisystemet. De allra flesta svenskar underskattar grovt vilken betydelse bioenergin har för Sveriges energiförsörjning. En viktig förklaring till detta är att våra myndigheter använder en statistisk redovisning som gömmer undan bioenergin.

När Energimyndigheten häromdagen publicerade elstatistiken för 2010 nämndes inte biokraften. Istället användes termer som ”bränslebaserad elproduktion”, ”konventionell värmekraft”, ”mottryck, kraftvärmeverk”, ”mottryck, industrin”. Helt korrekt, men kraftigt missvisande. Biobränslen klumpas ihop med olja, kol och fossilgas.

Av tabellerna och Energimyndighetens pressmeddelande kan man inte utläsa att 8-9 procent av Sveriges elproduktion är förnybar biokraft, och att biokraften är Sveriges tredje största elproduktion.

- Vi har nu i Sverige ett klart uppdrag från EU att öka produktionen av förnybar el. Då måste vi också redovisa vår energiproduktion fördelad på förnybara och icke förnybara energislag, och inte klumpa samman förnybart och fossilt.

- Svebio anser att Energimyndigheten som ansvarig myndighet för energistatistiken måste ta initiativ för att ändra rubriceringen och redovisningen av den svenska elproduktionen.

Fakta: Bioenergin står idag för 32 procent av den slutliga energianvändningen i Sverige. De flesta svenskar tror att bioenergin står för mindre än hälften av den andelen. Sifo-undersökningen kommer att publiceras i nästa nummer av tidningen Bioenergi.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, tel 08-4417081 och 070-5244400 eller Kjell Andersson, tel 08-4417087.

Svebio uppmärksammar