31 Januari 2011

Enbart effektivisering inte nog för fossilfria transporter

- Vi måste gynna både effektivitet och förnybara drivmedel när vi utformar det framtida miljöbilsstödet. Att ensidigt prioritera snåla dieselbilar och missgynna bilar som kan köras på biodrivmedel som etanol och biogas ger oss inte den fossilfria fordonsflotta som är regeringens mål. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, i en kommentar till Per Kågessons förslag om miljöbilsstöd.

Per Kågesson föreslår differentierad försäljningsskatt på bilar som enbart fokuserar på energieffektivitet, utan att ta hänsyn till biodrivmedlens positiva klimateffekter. Utsläppen från flexifuelbilar och gasbilar kommer att räknas som om bilarna körs på fossil bensin istället för förnybar etanol eller biogas. Går förslaget igenom kommer priset på bilar med de lägsta utsläppen av koldioxid att öka i relation till priset på fossildrivna dieselbilar.

- Den revolutionerande bränsleeffektivisering av bensin och dieselbilar som vi har sett de senaste åren, kan också göras med etanol och biogas, säger Gustav Melin. De senaste årens osäkerhet om vilka drivmedel som är bäst har gett dieselmotorer försprång i utvecklingen. Det innebär inte att vi kan fortsätta använda bensin och diesel. Vi behöver långsiktiga styrmedel som styr mot klimatsmarta energieffektiva bilar, där energieffektivitet och koldioxidreduktion värderas lika.

- Utsläppen och miljöeffekterna från utvinning av olja kommer att öka drastiskt när oljeindustrin använder mer svåråtkomliga oljekällor, så som djuphavsborrning och tjärsand. Samtidigt ser vi en positiv trend med hållbara och allt mer klimatsmarta biodrivmedel på marknaden.

- Att med denna kunskap införa ett styrmedel som gynnar dieselfordon framför fordon som drivs av förnybara drivmedel är tveksamt och kortsiktigt. Svebio ser gärna en differentierad försäljningsskatt på bilar för att öka andelen klimatsmarta fordon, men de förnybara drivmedlens klimatnytta måste värderas i samma utsträckning som energieffektivitet. Idén om att det är mer klimatsmart att köra en effektiv dieselbil än en flexifuelbil på etanol är i grunden felaktig, säger Gustav Melin.

För ytterligare upplysningar kontakta: Gustav Melin tel. 08-4417081 eller Lena Dahlman tel. 08-4417083

Svebio uppmärksammar