27 Januari 2011

Allt mer biobränsle i småhusen - och nu samlas pelletsbranschen

Användningen av biobränsle i småhusen ökade med 26 procent på tre år, samtidigt som oljeeldning i småhus nästan försvunnit. Det visade Energimyndighetens energistatistik för småhus, som publicerades förra veckan. Biobränsle i småhus är bland annat pellets, som är ett mycket konkurrenkraftigt alternativ när småhusägarna vill göra sig mindre beroende av olja och elvärme.

Det är mot den här positiva bakgrunden pelletsbranschen samlas till sin årliga konferens, Pellets 2011, den 1 – 2 februari i Falkenberg. Ett par hundra företrädare för pelletsproducenter, utrustningstillverkare och användare av olika kategorier träffas, under ett par dagar för att ta del av nyheter och diskutera marknadsutveckling. Flera föredrag handlar om den framväxande europeiska och internationella pelletsmarknaden. Fokus ligger också på mellanskalan – där högre koldioxidskatt för industrin och energikartläggning i företagen skapar nya möjligheter att introducera pellets.

Massmedia är välkomna att delta i Pellets 2011. Fullständigt program och anmälningsformulär finns på Svebios hemsida. Ytterligare upplysningar av Hampus Mörner 08-4417077.

Svebio uppmärksammar