Pressmeddelanden

29 November 2013

BioDriv samlar biodrivmedelsbranschen

BioDriv, Svebios nätverk för biodrivmedelsbranschen, höll sin första konferens 28 november i Stockholm. Branschens företrädare mötte politiker för en diskussion om vilka styrmedel och villkor som krävs för att få till stånd investeringar i ny produktion av biodrivmedel, och för att få marknaden att utvecklas. BioDriv är öppet för alla företag som arbetar i hela försörjningskedjan för biodrivmedel.
28 November 2013

Bridging the UK power capacity gap with energy from waste

New waste fuelled combined heat and power plants are being built in the UK. One such facility is being built by a subsidiary of the German company MVV Umwelt in Plymouth and is described in the most recent edition of Bioenergy International. On completion the plant will use municipal and industrial waste to supply Europe’s largest naval base with steam and electricity.

28 November 2013

Avfallseldad kraftvärme i England

Det byggs kraftvärmeverk som eldas med avfall även i Storbritannien. I senaste numret av Bioenergy International beskrivs ett aktuellt projekt i Plymouth, där ett dotterbolag till det tyska företaget MVV Umwelt bygger en anläggning som använder hushålls- och industriavfall och ska försörja Europas största flottbas med el och ånga.

16 November 2013

Regeringens sänkning av koldioxidskatten har ökat kolanvändningen med 46 %

Användningen av kol i de svenska kraftvärmeverken ökade med 46 procent första halvåret 2013 jämfört med 2012. Den ökade kolanvändningen har flera orsaker: låga kolpriser på världsmarknaden, låga priser på utsläppsrätter och sänkt koldioxidskatt på fossila bränslen i kraftvärmeverken. Regeringen måste vidta åtgärder för att få upp priset på utsläppsrätter, anser Svebios vd Gustav Melin.
13 November 2013

Nu måste biodrivmedlen upp på den politiska dagordningen

Politikerna måste ta tag i biodrivmedelsfrågan inför valet 2014. Försäljningen av bilar som kan gå på biodrivmedel, som etanol och biogas, har gått ner kraftigt de senaste åren. Frågan kommer upp på seminariet BioDrivmedelsvalet som Svebio arrangerar den 28 november i Stockholm.
06 November 2013

Viktigt att snabbt få stimulanser för biodrivmedel från skogen

Nya biodrivmedel från skogsråvara var ett tema vid Svebios konferens Årets Bioenergidagar i Göteborg. Göteborg Energi visade sin nya förgasningsanläggning för produktion av biometan, och Preem visade sin produktion av råtalldiesel. Företagens representanter krävde långsiktiga styrmedel och högre politiska ambitioner för ökad produktionen av nya biodrivmedel som kan ersätta bensin och diesel.
01 November 2013

Pressinbjudan till Årets Bioenergidagar i Göteborg

Svebios årliga samling för bioenergibranschen Årets Bioenergidagar hålls i år i Göteborg 5 – 6 november, på Arken Hotel & Art Garden Spa.
31 Oktober 2013

Vi kan mer än fördubbla elproduktionen i våra biokraftverk

Tidningen Bioenergi har publicerat sin årliga Biokraftkarta som visar lokaliseringen av den svenska produktionen av biokraft. Det finns idag sammanlagt 197 anläggningar som producerar mer än 10 TWh biokraft. Elproduktionen skulle kunna vara mer än dubbelt så hög om man utnyttjade anläggningarna hela året. Det skulle kunna ske om man kunde öka användningen av värme från kraftvärmeverken.
29 Oktober 2013

Pellets den nya globala handelsvaran - billigare än olja med dagens oljepris

Träpellets håller snabbt på att bli en stor internationell handelsvara. Ett exempel är att Sydkorea räknar med att importera 5 miljoner ton för samordning med kol. Experter på pelletshandel räknar med att marknaden ska öka från dagens 20 miljoner ton till 80 miljoner ton 2020. Det framgår av en artikel i senaste numret av Bioenergy International.
25 Oktober 2013

Vattenfall har i grunden rätt: bättre med pris på utsläppen än med subventioner

Statliga Vattenfall har fått mycket kritik för att man tillsammans med andra stora energikoncerner i Europa krävs avskaffade subventioner till förnybar energi, och istället vill man ha skärpt utsläppshandel. Vattenfall har i grunden rätt, säger Svebios vd Gustav Melin. Det är bättre att styra med ett högt pris på utsläpp av koldioxid. Subventioner ska inte heller ges till kärnkraft och kolkraft.

Svebio uppmärksammar