Pressmeddelanden

12 November 2012

Skapa rätt förutsättningar för en expansiv biodrivmedelsbransch

Kortsiktigt kameralt tänkande får inte förhindra näringslivsutveckling och omsorg om klimatet. Den svenska regeringen måste ge snabba besked om mål och styrmedel för att stimulera utvecklingen av biodrivmedel och miljövänliga fordon. Sverige har förutsättningar att vara världsledande, men den politiska oklarheten lägger en kall död hand över utvecklingen i branschen.
05 November 2012

Studiebesök vid Årets Bioenergidagar 6 november i Norrköping

Två studieturer med fyra studiebesök genomförs 6 november i anslutning till Årets Bioenergidagar i Norrköping, till Econova, E.on Händelöverket, Lantmännen Agroetanol och MBP Group.
02 November 2012

Pressinbjudan till Årets Bioenergidagar 6 – 7 november

Svebio anordnar Årets Bioenergidagar på Vildmarkshotellet i Kolmården 6 - 7 november. Massmedia är välkomna att bevaka konferensen. Konferensen inleds med studiebesök på ett antal bioenergiföretag i Norrköping.
30 Oktober 2012

Gröna jobb i tanken

Det svenska biodrivmedelsnätverkets budskap är att man kan ersätta mer än 50 % av dagens fossila drivmedel med hållbara biodrivmedel och el fram till år 2030. Samtidigt som man gör det kan man utveckla och producera biodrivmedel med klimatpresetanda i världsklass. Man kan skapa jobb och öka Sveriges export av grön teknik. Det konstaterade nätverket under en Riksdagsfrukost nyligen.
16 Oktober 2012

Sveriges regering måste verka för högre pris på utsläpp

Den svenska regeringen måste medverka till högre pris på utsläppsrätterna i EU, och får inte stoppa förslag som syftar till att få upp utsläppsrättspriset. Den uppmaningen riktar Svebios vd Gustav Melin med anledning av uppgifter i en debattartikel i DN.
15 Oktober 2012

Straffa inte dagens biodrivmedel för att gynna framtidens

EU-kommissionens linje att gynna framtidens biodrivmedel från cellulosa och avfall genom att straffa dagens biodrivmedel, etanol och biodiesel från odlade energigrödor, är en dålig strategi, menar Svebios vd Gustav Melin. Det finns gott om outnyttjad odlingsmark i EU, där man kan odla energigrödor för att ersätta fossila bränslen.
28 September 2012

Brittisk satsning på biokraft genombrott för europeisk bioenergi

Det stora brittiska energibolaget Drax har beslutat att konvertera ett antal stora kolkraftverk till biobränslen. Det sker inte genom samedlning med kol utan med att man helt ersätter kol med pellets. - Det här är ett stort genombrott för biobränslen på den europeiska marknaden, säger Gustav Melin, vd i Svebio och ordförande i den europeiska bioenergiorganisationen AEBIOM.
20 September 2012

Osäkerheten består kring biodrivmedel

Statsbudgeten för 2013 innehåller inga klarläggande besked om styrmedlen för biodrivmedel på några års sikt. Tvärtom lever biodrivmedelsbranschen i osäkerhet om styrmedlen i framtiden. De avgörande frågorna har lagts i utredningar. Osäkerheten gör att producenterna inte kan genomföra långsiktiga investeringar.
14 September 2012

Usel klimatpolitik att svälta ut biodrivmedel

I EU-kommissionen diskuteras ett förslag att användningen av biodrivmedel som baseras på åkergrödor ska begränsas till 5 procent, och att man efter 2020 inte ska få ge stöd till biodrivmedel som tillverkas av livsmedels- eller fodergrödor. Svebio anser att det här är usel klimatpolitik. Det finns många miljoner hektar outnyttjad åkermark i Europa, som kan användas för produktion av biodrivmedel.
07 September 2012

Maud Olofsson kommer till Elcertifikatsdagen

Förra näringsministern Maud Olofsson är en av talarna på Elcertifikatsdagen som anordnas av Svebio den 25 september i Stockholm. På konferensen tar man upp frågor kring den gemensamma marknaden för elcertifikat mellan Sverige och Norge, med talare från båda länderna.

Svebio uppmärksammar