Pressmeddelanden

25 Oktober 2013

Vattenfall har i grunden rätt: bättre med pris på utsläppen än med subventioner

Statliga Vattenfall har fått mycket kritik för att man tillsammans med andra stora energikoncerner i Europa krävs avskaffade subventioner till förnybar energi, och istället vill man ha skärpt utsläppshandel. Vattenfall har i grunden rätt, säger Svebios vd Gustav Melin. Det är bättre att styra med ett högt pris på utsläpp av koldioxid. Subventioner ska inte heller ges till kärnkraft och kolkraft.
23 Oktober 2013

Vi ställer gärna upp på en faktabaserad energikommission

Vi ställer gärna upp med fakta om bioenergi i den faktabaserade energikommission, som Svenskt Näringsliv vill få till stånd. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar. I Svenskt Näringslivs rapport nämns ingenting om bioenergi, trots att biobränslen i dag är Sveriges största energikälla.
09 Oktober 2013

Målet bör vara 25 procent biodrivmedel 2020

Målet för biodrivmedel bör vara 25 procent av drivmedlen 2020, för att vi ska kunna nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det anser nätverket Biodriv som består av företag och organisationer som arbetar med biodrivmedel. Kravet på 25 procent framförs mi ett brev till FFF-utredningen. Nätverket har tillkommit på initiativ av Svebio.
17 September 2013

Livsmedelsindustrin har mest att vinna på att byta till biobränsle

Livsmedelsindustrin fick nästan 250 miljoner kronor i skatterabatt under 2012 för att använda fossila bränslen. Om företagen inte byter bränsle kommer de att tvingas betala 100 miljoner kronor mer per år från och med 2015, när skatterabatten för fossila bränslen minskar.
11 September 2013

EU-parlamentet röstar för mer fossila drivmedel

EU-parlamentet har idag röstat för att begränsa andelen biodrivmedel som kommer från åkergrödor. Det kommer enligt Svebio att leda till större andel fossila drivmedel i transportsektorn och större utsläpp av koldioxid än den hittills förda politiken.
02 September 2013

Fjärrvärmen blir inte bättre av statlig kontroll och prisregelring

Svebio säger nej till reglering av fjärrvärmen genom att införa priskontroll med index och reglerat tillträde för externa värmeproducenter, t ex spillvärmeleveranser. Svebio har yttrat sig över två olika rapporter från Energimarknadsinspektionen. Svebio uppmanar också regeringen att undanta närvärmeföretag från byråkrati och statlig reglering.
08 Augusti 2013

Miljöministern och energiministern måste stoppa förslaget att sänka koldioxidskatten

Svebio motsätter sig den sänkning av koldioxidskatten för värmeverk som finansdepartementet föreslår, och Svebios vd Gustav Melin uppmanar miljöministern och energiministern att stoppa förslaget. Man borde istället återinföra den skatt som fram till årsskiftet fanns på fossila bränslen för kraftvärmeproduktion, och införa ett golvpris i utsläppsrättshandeln, så som den brittiska regeringen gjort.
17 Juni 2013

Dörren öppnas för ökat samarbete med Minnesota om bioenergi

Sverige och Minnesota har undertecknat ett MoU (Memorandum of Understanding) som gäller samarbete kring utveckling av bioenergi i samband med att delstatens guvernör besökt Sverige. Dokumentet öppnar dörrar för ökat samarbete mellan svenska företag och företag i Minnesota. Svebio har haft en aktiv roll i samarbetet med Minnesota.
24 Maj 2013

Tre tusen industrier kan byta olja mot lönsammare bioenergi

Det finns nära 3000 industriföretag som får nedsatt koldioxidskatt, på sin förbrukning av fossilt bränsle. Om ett och ett halvt år kommer dessa företag att få fördubblad koldioxidskatt. Redan idag är det ofta lönsamt att byta ut olja mot pellets eller bioolja, men efter 1 januari 2015 kommer det att bli en ännu bättre affär. Tidningen Bioenergi har en lista på de 95 företag som släpper ut mest.
08 Maj 2013

Bilförmån bör vara lika för biogas, etanol och el

Svebio har svarat på en remiss om det fortsatta regelverket för nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar. Enligt Svebios uppfattning ska olika typer av miljöbilar behandlas lika, vilket innebär att bilar för etanol, biogas och el måste få samma nedsättning av förmånsvärdet. Dessutom vill Svebio att naturgas som används för fordon ska beläggas med energiskatt.

Svebio uppmärksammar