Pressmeddelanden

08 April 2013

Pressinbjudan till Svebios Vårmöte 9 april

Svebios anordnar Vårmöte den 9 april i Westmanska Palatset i Stockholm. Massmedia är välkomna att bevaka konferensen.
20 Mars 2013

Sverige har nu över 50 procent förnybar energiförsörjning

Sverige har under 2012 redan nått EU-målet och riksdagens mål om förnybar energi. Enligt Svebios beräkning, som bygger på aktuell statistik från Energimyndigheten, uppgick andelen förnybar energi till 51 procent 2012. EU-målet är 49 procent 2020, och riksdagen har höjt det målet till 50 procent. Sverige har alltså målet åtta år före utsatt tid.
22 Februari 2013

Inget skäl att straffa ut biodiesel i EU

Energiminister Anna-Karin Hatt måste i förhandlingarna i EU slå vakt om den svenska biodieseln, och inte bara etanolen. De förslag som lagts av EU-kommissionen kommer att leda till högre utsläpp av koldioxid och till fortsatt stort beroende av importerad olja.
22 Februari 2013

Fel att höja skatten på biodiesel

– Det finns inget skäl att lägga skatt på biodiesel, trots att RME tillverkas med en liten del fossil metanol. Samtidigt frigörs grön glycerol, som kommer till nytta. Svebio motsätter sig denna skattehöjning på ett förnybart drivmedel.
08 Februari 2013

Sifoundersökning visar: Unga kvinnor vet mest om bioenergi

Tidningen Bioenergi har för 4e i året i rad gett Sifo i uppdrag att undersöka vad svenska folket vet om bioenergins roll i det svenska energisystemet. Årets svar visar att svenska folkets kunskap om bioenergins roll har ökat. Bäst koll på bioenergins andel har kvinnor mellan 15-29 år, där fler än hälften eller 54 procent av de tillfrågade svarade rätt eller ganska rätt. Rätt svar är 32 %.
28 Januari 2013

Pellets 2013 i Falun 29 - 30 januari

Svebios årliga pelletskonferens Pellets 2013 hålls i Falun den 29 - 30 januari. Konferensen inleds med studiebesök på Falu Energi & Vatten och på Arctic Paper i Grycksbo.
25 Januari 2013

EU-kommissionen glömde biodrivmedlen i sitt förslag till pumplag

EU-kommissionen glömde bort rena biodrivmedlen i sitt förslag till europeisk "pumplag" för förnybara drivmedel. Kommissionen räknar bara med låginblandning. Det är bra att man vill ha obligatorisk information vid pumparna - men denna måste inkludera uppgifter om de olika bränslenas klimatpåverkan, anser Svebio.
17 Januari 2013

Bioenergy International går in i en ny fas

Bioenergy International går in i en ny fas och Lennart Ljungblom lämnar nu Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, knappt två år efter att föreningen köpte tidningsverksamheten Bioenergy International av hans företag Bioenergi Förlag, 2011.
17 Januari 2013

EU-kommissionens förslag ger ökad oljeanvändning och mer utsläpp

Svebio underkänner EU-kommissionens förslag om åtgärder mot utsläpp från indirekt förändrad markanvändning. Förslagen är kontraproduktiva och kommer ett leda till ökade utsläpp av klimatgaser 2020 jämfört med nu gällande politik. I praktiken sänks målet för förnybara drivmedel i transportsektorn från 10 till 6,25 procent.
21 December 2012

Fortums julklapp till stockholmarna - byter kol mot bioenergi i Värtan

Fortum har beslutat att bygga ett nytt biobränslebaserat kraftvärmeverk i Värtan i Stockholm och minska användningen av kol. Det handlar om en investering på 4,4 miljarder, och bygget startar 2013. - Det är en glädjande julklapp till stockholmarna, som kan minska sin klimatpåverkan, säger Gustav Melin i Svebio.

Svebio uppmärksammar