Pressmeddelanden

28 September 2012

Brittisk satsning på biokraft genombrott för europeisk bioenergi

Det stora brittiska energibolaget Drax har beslutat att konvertera ett antal stora kolkraftverk till biobränslen. Det sker inte genom samedlning med kol utan med att man helt ersätter kol med pellets. - Det här är ett stort genombrott för biobränslen på den europeiska marknaden, säger Gustav Melin, vd i Svebio och ordförande i den europeiska bioenergiorganisationen AEBIOM.
20 September 2012

Osäkerheten består kring biodrivmedel

Statsbudgeten för 2013 innehåller inga klarläggande besked om styrmedlen för biodrivmedel på några års sikt. Tvärtom lever biodrivmedelsbranschen i osäkerhet om styrmedlen i framtiden. De avgörande frågorna har lagts i utredningar. Osäkerheten gör att producenterna inte kan genomföra långsiktiga investeringar.
14 September 2012

Usel klimatpolitik att svälta ut biodrivmedel

I EU-kommissionen diskuteras ett förslag att användningen av biodrivmedel som baseras på åkergrödor ska begränsas till 5 procent, och att man efter 2020 inte ska få ge stöd till biodrivmedel som tillverkas av livsmedels- eller fodergrödor. Svebio anser att det här är usel klimatpolitik. Det finns många miljoner hektar outnyttjad åkermark i Europa, som kan användas för produktion av biodrivmedel.
07 September 2012

Maud Olofsson kommer till Elcertifikatsdagen

Förra näringsministern Maud Olofsson är en av talarna på Elcertifikatsdagen som anordnas av Svebio den 25 september i Stockholm. På konferensen tar man upp frågor kring den gemensamma marknaden för elcertifikat mellan Sverige och Norge, med talare från båda länderna.
17 Augusti 2012

Sverige når EU-målet om förnybar energi åtta år före utsatt tid

Svebios analys av Energimyndighetens senaste prognos visar att Sverige kommer att nå EU-målet om 49 procent förnybar energi, som gäller för 2020, redan i år, dvs åtta år före utsatt tid. Enligt Svebios beräkning kommer andelen förnybar energi i år att bli 49,6 procent av den svenska energianvändningen.
30 Maj 2012

World Bioenergy Award till USA och Afrika

World Bioenergy 2012 pågår för fullt i Jönköping denna vecka. Under öppningssessionen på tisdagen delades World Bioenergy Award ut till Harry Stokes från USA. Vetenskapsradion sänder från World Bioenergy, idag kl 13.20.
30 Maj 2012

World Bioenergy Award till USA och Afrika

World Bioenergy 2012 pågår för fullt i Jönköping denna vecka. Under öppningssessionen på tisdagen delades World Bioenergy Award ut till Harry Stokes från USA. Vetenskapsradion sänder från World Bioenergy, idag kl 13.20.
30 Maj 2012

World Bioenergy Award till USA och Afrika

World Bioenergy 2012 pågår för fullt i Jönköping denna vecka. Under öppningssessionen på tisdagen delades World Bioenergy Award ut till Harry Stokes från USA. Vetenskapsradion sänder från World Bioenergy, idag kl 13.20.
24 Maj 2012

Redo för världens bioenergi

Under nästa vecka är Svebio och Elmia värdar för den globala bioenergibranschen. World Bioenergy 2012 i Jönköping är ett mycket stort evenemang, med konferens, fackmässa, matchmaking och ett stort antal studiebesök. Konferensen inleds på tisdag med tal av energiminister Anna-Karin Hatt. Hittills har delegater från 47 länder registrerat sig.
10 Maj 2012

Otydlig politik hindrar klimatomställningen i trafiken

Regeringens otydliga klimatpolitik på transportområdet hotar att bromsa utvecklingen av biodrivmedel och miljöbilar. Det är särskilt allvarligt att det inte finns någon klarhet kring styrmedlen för rena och höginblandade biodrivmedel, som E85 och ren biodiesel, efter 2013. Det skriver Svebio i ett remissyttrande.

Svebio uppmärksammar