Pressmeddelanden

06 November 2013

Viktigt att snabbt få stimulanser för biodrivmedel från skogen

Nya biodrivmedel från skogsråvara var ett tema vid Svebios konferens Årets Bioenergidagar i Göteborg. Göteborg Energi visade sin nya förgasningsanläggning för produktion av biometan, och Preem visade sin produktion av råtalldiesel. Företagens representanter krävde långsiktiga styrmedel och högre politiska ambitioner för ökad produktionen av nya biodrivmedel som kan ersätta bensin och diesel.
01 November 2013

Pressinbjudan till Årets Bioenergidagar i Göteborg

Svebios årliga samling för bioenergibranschen Årets Bioenergidagar hålls i år i Göteborg 5 – 6 november, på Arken Hotel & Art Garden Spa.
31 Oktober 2013

Vi kan mer än fördubbla elproduktionen i våra biokraftverk

Tidningen Bioenergi har publicerat sin årliga Biokraftkarta som visar lokaliseringen av den svenska produktionen av biokraft. Det finns idag sammanlagt 197 anläggningar som producerar mer än 10 TWh biokraft. Elproduktionen skulle kunna vara mer än dubbelt så hög om man utnyttjade anläggningarna hela året. Det skulle kunna ske om man kunde öka användningen av värme från kraftvärmeverken.
29 Oktober 2013

Pellets den nya globala handelsvaran - billigare än olja med dagens oljepris

Träpellets håller snabbt på att bli en stor internationell handelsvara. Ett exempel är att Sydkorea räknar med att importera 5 miljoner ton för samordning med kol. Experter på pelletshandel räknar med att marknaden ska öka från dagens 20 miljoner ton till 80 miljoner ton 2020. Det framgår av en artikel i senaste numret av Bioenergy International.
25 Oktober 2013

Vattenfall har i grunden rätt: bättre med pris på utsläppen än med subventioner

Statliga Vattenfall har fått mycket kritik för att man tillsammans med andra stora energikoncerner i Europa krävs avskaffade subventioner till förnybar energi, och istället vill man ha skärpt utsläppshandel. Vattenfall har i grunden rätt, säger Svebios vd Gustav Melin. Det är bättre att styra med ett högt pris på utsläpp av koldioxid. Subventioner ska inte heller ges till kärnkraft och kolkraft.
23 Oktober 2013

Vi ställer gärna upp på en faktabaserad energikommission

Vi ställer gärna upp med fakta om bioenergi i den faktabaserade energikommission, som Svenskt Näringsliv vill få till stånd. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar. I Svenskt Näringslivs rapport nämns ingenting om bioenergi, trots att biobränslen i dag är Sveriges största energikälla.
09 Oktober 2013

Målet bör vara 25 procent biodrivmedel 2020

Målet för biodrivmedel bör vara 25 procent av drivmedlen 2020, för att vi ska kunna nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det anser nätverket Biodriv som består av företag och organisationer som arbetar med biodrivmedel. Kravet på 25 procent framförs mi ett brev till FFF-utredningen. Nätverket har tillkommit på initiativ av Svebio.
17 September 2013

Livsmedelsindustrin har mest att vinna på att byta till biobränsle

Livsmedelsindustrin fick nästan 250 miljoner kronor i skatterabatt under 2012 för att använda fossila bränslen. Om företagen inte byter bränsle kommer de att tvingas betala 100 miljoner kronor mer per år från och med 2015, när skatterabatten för fossila bränslen minskar.
11 September 2013

EU-parlamentet röstar för mer fossila drivmedel

EU-parlamentet har idag röstat för att begränsa andelen biodrivmedel som kommer från åkergrödor. Det kommer enligt Svebio att leda till större andel fossila drivmedel i transportsektorn och större utsläpp av koldioxid än den hittills förda politiken.
02 September 2013

Fjärrvärmen blir inte bättre av statlig kontroll och prisregelring

Svebio säger nej till reglering av fjärrvärmen genom att införa priskontroll med index och reglerat tillträde för externa värmeproducenter, t ex spillvärmeleveranser. Svebio har yttrat sig över två olika rapporter från Energimarknadsinspektionen. Svebio uppmanar också regeringen att undanta närvärmeföretag från byråkrati och statlig reglering.

Svebio uppmärksammar