Pressmeddelanden

21 December 2012

Fortums julklapp till stockholmarna - byter kol mot bioenergi i Värtan

Fortum har beslutat att bygga ett nytt biobränslebaserat kraftvärmeverk i Värtan i Stockholm och minska användningen av kol. Det handlar om en investering på 4,4 miljarder, och bygget startar 2013. - Det är en glädjande julklapp till stockholmarna, som kan minska sin klimatpåverkan, säger Gustav Melin i Svebio.
19 December 2012

Svensk bioenergi tar full pott när EU ger stöd för ny energiteknik

Svenska bioenergiprojekt hamnade i topp när EU fördelade stöd för stora energiprojekt, enligt NER300-programmet. Däremot kunde inga pangar delas ut till projekt för koldioxidlagring. - Stödet till de svenska projekten visar att svensk bioenergiteknik ligger i framkant i Europa, säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.
11 December 2012

Sverige utan klimatutsläpp 2050 - det kan gå mycket fortare

Naturvårdsverket visar att Sverige kan vara klimatneutralt 2050. Svebio anser att det går att genomföra omställningen snabbare än så. Förnybara energikällor som bioenergi kan ersätta fossila bränslen och reducera utsläppen av växthusgaser.
10 December 2012

I brist på globalt klimatavtal - vi jobbar på med fungerande och lönsam teknik

Klimatmötet i Doha blev en besvikelse. Vi får vänta många år på ett heltäckande globalt klimatavtal. Men det får inte hindra oss som arbetar med förnybar energi att arbeta vidare med den teknik som kan ersätta fossila bränslen och minska utsläppen av koldioxid. Tekniken finns, och den är dessutom ofta lönsam med dagens oljepriser.
12 November 2012

Skapa rätt förutsättningar för en expansiv biodrivmedelsbransch

Kortsiktigt kameralt tänkande får inte förhindra näringslivsutveckling och omsorg om klimatet. Den svenska regeringen måste ge snabba besked om mål och styrmedel för att stimulera utvecklingen av biodrivmedel och miljövänliga fordon. Sverige har förutsättningar att vara världsledande, men den politiska oklarheten lägger en kall död hand över utvecklingen i branschen.
05 November 2012

Studiebesök vid Årets Bioenergidagar 6 november i Norrköping

Två studieturer med fyra studiebesök genomförs 6 november i anslutning till Årets Bioenergidagar i Norrköping, till Econova, E.on Händelöverket, Lantmännen Agroetanol och MBP Group.
02 November 2012

Pressinbjudan till Årets Bioenergidagar 6 – 7 november

Svebio anordnar Årets Bioenergidagar på Vildmarkshotellet i Kolmården 6 - 7 november. Massmedia är välkomna att bevaka konferensen. Konferensen inleds med studiebesök på ett antal bioenergiföretag i Norrköping.
30 Oktober 2012

Gröna jobb i tanken

Det svenska biodrivmedelsnätverkets budskap är att man kan ersätta mer än 50 % av dagens fossila drivmedel med hållbara biodrivmedel och el fram till år 2030. Samtidigt som man gör det kan man utveckla och producera biodrivmedel med klimatpresetanda i världsklass. Man kan skapa jobb och öka Sveriges export av grön teknik. Det konstaterade nätverket under en Riksdagsfrukost nyligen.
16 Oktober 2012

Sveriges regering måste verka för högre pris på utsläpp

Den svenska regeringen måste medverka till högre pris på utsläppsrätterna i EU, och får inte stoppa förslag som syftar till att få upp utsläppsrättspriset. Den uppmaningen riktar Svebios vd Gustav Melin med anledning av uppgifter i en debattartikel i DN.
15 Oktober 2012

Straffa inte dagens biodrivmedel för att gynna framtidens

EU-kommissionens linje att gynna framtidens biodrivmedel från cellulosa och avfall genom att straffa dagens biodrivmedel, etanol och biodiesel från odlade energigrödor, är en dålig strategi, menar Svebios vd Gustav Melin. Det finns gott om outnyttjad odlingsmark i EU, där man kan odla energigrödor för att ersätta fossila bränslen.

Svebio uppmärksammar