Pressmeddelanden

23 April 2013

Använd skogen aktivt i klimatarbetet

Svebio har lämnat remissyttrande över Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050. Utredningen syftar till att Sverige ska ha netto noll-utsläpp av växthusgaser 2050. Svebio lämnar synpunkter bland annat om hur den svenska skogen bäst ska utnyttjas för att ge klimatfördelar, och hur bioenergin kan spela en stor roll för att minska klimatutsläppen i transportsektorn och i industrin.
16 April 2013

Ett missat tillfälle i klimatpolitiken

EU-parlamentet har med knapp marginal avvisat ett förslag om att genomföra så kallad "backloading" av 900 miljoner utsläppsrätter. Syftet med förslaget var att få upp priset på utsläppsrätter, som nu är rekordlågt. - Ett missat tillfälle för klimatpolitiken i Europa, säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.
12 April 2013

2013 års Jan Häckner-stipendium gick till Rolf Ljunggren på Cortus

Rolf Ljunggren, vd för Cortus Energy, tilldelades Jan Häckners bioenergistipendium på Svebios Årsmöte den 9 april. Han får utmärkelsen för att ha utvecklat en ny metod att producera ett rent biobränsle som har stor potential att kunna ersätta fossila bränslen i krävande industriella processer inom till exempel stål- och cementindustri.
10 April 2013

Tomas Kåberger hedersmedlem i Svebio

Tomas Kåberger utsågs till hedersmedlem i Svenska Bioenergiföreningen vid årsstämman som ägde rum den 9 april.
08 April 2013

Pressinbjudan till Svebios Vårmöte 9 april

Svebios anordnar Vårmöte den 9 april i Westmanska Palatset i Stockholm. Massmedia är välkomna att bevaka konferensen.
20 Mars 2013

Sverige har nu över 50 procent förnybar energiförsörjning

Sverige har under 2012 redan nått EU-målet och riksdagens mål om förnybar energi. Enligt Svebios beräkning, som bygger på aktuell statistik från Energimyndigheten, uppgick andelen förnybar energi till 51 procent 2012. EU-målet är 49 procent 2020, och riksdagen har höjt det målet till 50 procent. Sverige har alltså målet åtta år före utsatt tid.
22 Februari 2013

Inget skäl att straffa ut biodiesel i EU

Energiminister Anna-Karin Hatt måste i förhandlingarna i EU slå vakt om den svenska biodieseln, och inte bara etanolen. De förslag som lagts av EU-kommissionen kommer att leda till högre utsläpp av koldioxid och till fortsatt stort beroende av importerad olja.
22 Februari 2013

Fel att höja skatten på biodiesel

– Det finns inget skäl att lägga skatt på biodiesel, trots att RME tillverkas med en liten del fossil metanol. Samtidigt frigörs grön glycerol, som kommer till nytta. Svebio motsätter sig denna skattehöjning på ett förnybart drivmedel.
08 Februari 2013

Sifoundersökning visar: Unga kvinnor vet mest om bioenergi

Tidningen Bioenergi har för 4e i året i rad gett Sifo i uppdrag att undersöka vad svenska folket vet om bioenergins roll i det svenska energisystemet. Årets svar visar att svenska folkets kunskap om bioenergins roll har ökat. Bäst koll på bioenergins andel har kvinnor mellan 15-29 år, där fler än hälften eller 54 procent av de tillfrågade svarade rätt eller ganska rätt. Rätt svar är 32 %.
28 Januari 2013

Pellets 2013 i Falun 29 - 30 januari

Svebios årliga pelletskonferens Pellets 2013 hålls i Falun den 29 - 30 januari. Konferensen inleds med studiebesök på Falu Energi & Vatten och på Arctic Paper i Grycksbo.

Svebio uppmärksammar