Kalendarium

28 Februari 2017

Forum for tungtransport om bærekraftig biodrivstoff

ZERO inviterer til halvdagsseminar i forum for tungtransport med tema bærekraftig biodrivstoff.

05 April 2017

Svebios Vårmöte med Årsmöte

 

Priser för deltagande i Svebios Vårmöte med Årsmöte för Svebio:

24 April 2017

Hannover Industrimässa

Som ett led i Energimyndighetens långsiktiga arbete för att främja svensk miljö- och energiteknik arrangerar vi en svensk samlingsmonter i energihallen på HANNOVER MESSE. Genom sin närvaro i Hannover bidrar Energimyndigheten till regeringens exportstrategi som syftar till spridning av svensk energiteknik/-lösningar/-tjänster samt kunskapsöverföring på internationella marknader.

17 Maj 2017

International Advanced Biofuels Conference

Welcome to the International Advanced Biofuels Conference – For Aviation, Maritime and Land Transport!

08 Juni 2017

Energigasteknik slutkonferens

Välkommen till en konferens som redovisar de mest intressanta resultaten av de senaste forskningsrönen om förnybara energigaser och deras roll i ett hållbart energisystem.

Konferensen blir en avslutning med slutredovisning av ny kunskap från forskningsprogrammet Energigasteknik som drivs av Energiforsk i samverkan med Energimyndigheten. Den här konferensen vänder sig till alla med intresse för flytande och gasformiga biobränslen.

Vi håller till i Göteborg den 8 och 9 Juni 2017.

12 Juni 2017

European Biomass Conference and Exhibition

Welcome to the 25th EUBCE in Stockholm, Sweden!

The European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE) is a world class annual event which, since 1980, is held at different venues throughout Europe.

The EUBCE covers the entire value chain of biomass to conduct business, network, and to present and discuss the latest developments and innovations, the vision is to educate the biomass community and to accelerate growth.

Svebio uppmärksammar