Slutlig inhemsk energianvändning 2014 fördelad på energislag. Med slutlig energianvändning avses nyttiggjord energi i alla samhällssektorer: industri, bostäder, service, jordbruk, trafik osv. Omvandlings- och distributionsförluster har räknats bort. Källa: Svebios beräkning är baserad på Energimyndighetens prognoser.

Vår bok om bioenergi

Svebios bok Bioenergy - the Swedish Experience berättar historien om bioenergins framgång i Sverige. Hur det började och hur bioenergi används inom olika sektorer i det svenska samhället. Bakom tillväxten av bioenergi i Sverige ligger faktorer som koldioxidskatten, som infördes 1991, ett ​​konsekvent politiskt stöd för förnybar energi, och det starka skogsbruket. OBS - BOKEN ÄR SLUTSÅLD! NY UPPLAGA KOMMER UNDER 2015. Kontakta Svebio om du vill beställa boken som pdf.

Läs mer

Publikationer Lista

Biobränsle från skogen

Tidningen Bioenergi har träffat tre entreprenörer i ett försommarvarmt Sörmland för att ta reda på hur rester från skogsavverkningar, samlas in, flisas och transporteras till värmeverk eller till en depå där bränslet lagras inför kommande vinter. 

Se filmen

Svebio uppmärksammar