Slutlig inhemsk energianvändning 2013 fördelad på energislag. Med slutlig energianvändning avses nyttiggjord energi i alla samhällssektorer: industri, bostäder, service, jordbruk, trafik osv. Omvandlings- och distributionsförluster har räknats bort. Källa: Svebios beräkning är baserad på Energimyndighetens prognoser.

Vår bok om bioenergi

Svebios bok Bioenergy - the Swedish Experience (maj 2012) berättar historien om bioenergins framgång i Sverige. Hur det började och hur bioenergi används inom olika sektorer i det svenska samhället. Bakom tillväxten av bioenergi i Sverige ligger faktorer som koldioxidskatten, som infördes 1991, ett ​​konsekvent politiskt stöd för förnybar energi, och det starka skogsbruket. OBS - BOKEN ÄR SLUTSÅLD! NY UPPLAGA KOMMER I BÖRJAN AV 2015.

Läs mer

Publikationer Lista
  • I Bioenergi nr 2-2015 redovisar Bioenergi en lista och karta med 67 pelletsfabriker i Sverige inklusive pelletsproduktionen 2014 samt produktionsmål för 2015 för respektive fabrik....

Biobränsle från skogen

Tidningen Bioenergi har träffat tre entreprenörer i ett försommarvarmt Sörmland för att ta reda på hur rester från skogsavverkningar, samlas in, flisas och transporteras till värmeverk eller till en depå där bränslet lagras inför kommande vinter. 

Se filmen

Svebio uppmärksammar