Förnybart energisystem

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi är en viktig del av ett hållbart, förnybart energisystem. Bioenergi är lagrad solenergi. Genom växternas fotosyntes bildas kolrika föreningar i form av biomassa, med hjälp av koldioxid som tas från luften, vatten och näringsämnen. Processen drivs av solenergi. När biomassa förbränns frigörs koldioxid, som åter kan tas upp av växande gröda och träd. Bioenergin är därmed koldioxidneutral.

100% förnybar energi senast år 2050? 
Gustav Melin, VD på Svebio, berättar här om utmaningar, visioner och myter.

Svebio uppmärksammar