Biovärme

Bioenergins största användningsområde är värmeproduktion. Värme som är bioenergibaserad kallas för biovärme. Biovärme är idag den vanligaste uppvärmningsformen bland hushållen. Ved, pellets, briketter och biooljor är exempel på olika bränslen som genererar biovärme vid förbränning.

Biovärme kan distribueras genom Färdig värme (fjärrvärme eller närvärme), men även hushåll som inte har möjlighet att ansluta sig till ett fjärrvärmenät kan konventera till biovärme i form av exempelvis pellets eller ved som eldas i panna eller kamin, småskalig biovärme.

Biovärme lönar sig!

Vi har i samarbete med Gävle Dala Energikontor (augusti 2012) tagit fram kalkyler för olika uppvärmningsalternativ för en villa. Dessa visar att biovärme i dagsläget står sig starkast i konkurrensen mot värmeanläggningar som drivs med el. Ladda ner kalkylerna som pdf.
 


Hos Svensk Fjärrvärme, PelletsförbundetEnergimyndigheten, Allt om pelletskaminer och 100% kan du hitta mer information om bioenergins olika användningsområden inom värmeproduktion.

 

Svebio uppmärksammar