Biodrivmedel

Fyra saker alla bör veta om svenska biodrivmedel:
  • Biodrivmedel behövs för att skapa en fossilfri transportsektor
  • Hållbara biodrivmedel har en stor klimatnytta
  • Svensk produktion av biodrivmedel skapar arbetstillfällen, stärker svenskt näringslivoch landsbygd
  • Att ställa krav på utsläppsreduktioner gynnar klimatsmarta biodrivmedel.
 
Tyvärr så drivs över 90 procent av våra vägtransportsektorn fossila bränslen, som bensin, diesel och fossil naturgas. De har hög klimatpåverkan och produktionen ger ofta allvarliga skador på naturen. Huvuddelen av oljan och gasen kommer från ett fåtal länder vilket gör den känslig för störningar. Dessutom minskar tillgången på lättillgänglig olja och gas i snabb takt, samtidigt som efterfrågan ökar. Allt detta gör att intresset är mycket stort att fasa ut de fossila drivmedlen.
 
Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa. Den stora skillnaden mellan de traditionella fossila fordonsbränslena är att råvarorna till biodrivmedel hela tiden förnyas och växer till medan råvaran till fossila bränslen är ändlig. Kolet i råvarorna till biodrivmedel växer på jordens yta och ingår på så sätt i jordens naturliga kolcykel. Fossila råvaror ligger instänga långt ned under jordytan och skulle vi inte pumpa eller gräva fram dem skulle det kolet aldrig nå atmosfären och öka CO2-koncentrationen. En koncentration som ökar allt mer och ger en förstärkt växthuseffekt.
 
Utvecklingen inom biodrivmedel sker idag mycket snabbt, och antalet råvaror som kan användas utökas med innovationssprång. På samma sätt förbättras även odlings- och produktionstekniker så att den insatsenergi som behövs minskar, och bränslena blir allt mer klimat och energieffektiva. Läs mer om de vanligaste biodrivmedlen.

 

 

BioDriv är ett nätverk i Svebios regi för organisationer och företag med intresse av att minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor genom ökad användning av biodrivmedel. Biodriv bjuder in till samtal om hållbara och energieffektiva lösningar från transportsektorn. Mer om BioDriv.

Svebio uppmärksammar