Hållbara bränslen

De biobränslen som finns på den svenska marknaden är hållbara. För biodrivmedel och biooljor finns en särskild lagstiftning som garanterar denna hållbarhet - Hållbarhetslagen (förkortat HBL). För fasta biobränslen, som pellets och flis, gäller svensk miljö- och skogsvårdslagstiftning.

När man använder hållbara biobränslen minskar klimatpåverkan mycket kraftigt jämfört med att använda fossila bränslen som olja, kol och naturgas.

Genom att företagen i sin produktion, i sin uppvärmning av lokaler och i sina transporter använder hållbara biobränslen kan de minska klimatpåverkan från sina slutprodukter. Genom hållbarhetslagstiftningen och miljölagstiftningen i övrigt finns det också garantier för att produktionen inte heller påverkar biodiversitet och naturvärden negativt.

Här kan du som konsument, användare eller leverantör få mer information för att förstå hur hållbarhetslagstiftningen fungerar: 

Svebio uppmärksammar