Svebio medlemmar

Kategori

AB Bruzaholms Bruk

Ort: Bruzaholm
Telefon: 0381 - 201 80
Fax: 0381-203 10
Gjuter värmebeständiga roster till bio och avfallseldade pannor.

AB JOHN E ÖHRÈN (JÖAB)

Ort: Mora
Telefon: 0250-105 30
Fax: 0250-144 57
Biobränsle anläggningar för flis och spån. 20kW -2MW.Helsvensk konstruktion med marknadens starkaste matar system.

AB Åkerikonsult

Ort: Stockholm
Telefon: 08-753 54 00
Fax: 08-755 60 01

Adven Sweden AB

Ort: Stockholm
Telefon: 08-22 55 50
Hemsida: www.adven.com
Adven är en ledande leverantör av skräddarsydda energilösningar och fjärrvärme i Finland, Sverige och Estland. Våra anläggningar bygger på helhetslösningar anpassade för kundens behov, vilket möjliggör tillförlitlig och kostnadseffektiv leverans av energiprodukter som våra kunder efterfrågar, men låg miljöpåverkan. Våra produkter omfattar industriell ång- och kylalösningar, värme, gas, elektricitet och andra komponenter i kundens totala energilösning. Adven tillämpar alltid den tekniklösning som passar bäst för just er verksamhet.

Advokatfirman Lindahl

Ort: Stockholm
Telefon: 08-463 39 00
Fax: 08-611 48 50

African Opportunities

Ort: Tierp
Telefon: 070-663 66 47
Konsult för investeringar i jord och skog för energi och mat produktion i öst Afrika.

Againity AB

Ort: Norrköping
Telefon: 070-425 37 66
Leverear ORC (Organic Rankine Cycle) för elgenerering från spillvärme. Storlekar från 20 till 1600 kW el. kan använda värme från vatten eller hetgaser.

AKJ Energiteknik AB - Hållbara Energilösningar för framtiden

Ort: Karlstad
Telefon: 054-18 70 85
Fax: 054-21 03 21
Vi erbjuder kundanpassade helhetslösningar för högeffektiv värme- och ångproduktion. I 50 år har vi med kompetent och kunnig personal erbjudit hållbara energilösningar som effektiviserat tusentals anläggningar. Vi arbetar i hela kedjan med rådgivning och projektering till installation, service och underhåll.

Alder

Ort: Stockholm
Telefon: 070-568 57 06
Tillväxtkaptialbolag som invisterar i nordisk miljöteknik. Vi tillför stöd och tillväxtkapital till redan etablerade bolag som ser möjligheter att växa genom t.ex. export och förbättrade rutiner.

ALSA Kraft Värme Konsult AB

Ort: Bromma
Telefon: 08-564 104 30
Fax: 08-564 104 39
Verkar inom energisektorn med tekniska & ekonomiska utredningar, projektledning & projektering. Erfarenhet av samtliga projektfaser från förstudier till besiktningar & leveransprov bl.a. inom områden som konventionell pannteknik, fluidbäddsteknologi, ångturbiner, hjälpsystem mm. Kompetensen omfattar även elkraftteknik samt styr- & reglerteknik.

Amec Foster Wheeler Energi AB

Ort: Norrköping
Telefon: 011-28 53 30
Fax: 011-28 53 40
Foster Wheeler Energi AB i Norrköping är ett dotterbolag inom den globala Foster Wheeler-koncernen, en internationellt väletablerad leverantör av avancerade ångpannor till kraftindustrin, kommunala energiverk och processindustrin, med över hundra års erfarenhet. En av Foster Wheelers hörnstenar är sputspetsteknologin.

Arboga Energi AB

Ort: Arboga
Telefon: 0589-870 88
Fax: 0589-147 65
Arboga Energi AB är ett kommunalt bolag som producerar och levererar fjärrvärme.

Armatec AB

Ort: Göteborg
Telefon: 031-89 01 00
Fax: 031-45 36 00
Värmeprodukter utvecklar, marknadsför och levererar pannanläggningar för biobränsle i effektområdet 100 - 2000 kw.

Axpo Sverige AB

Ort: Malmö
Telefon: 040-10 77 70
Fax: 040-10 77 71
Axpo Sverige är en oberoende aktör på den svenska energimarknaden. Bolaget är specialiserat på tjänster till elproducenter, elhandelsbolag och energiintensiva industrier. Företaget erbjuder handel i råvarurelaterade instrument, portföljförvaltning och fysisk leverans till svenska kunder. Inom biomassa är Axpo specialiserat på produkter från södra Europa - restprodukter från oliver – men även pellets och andra biomassaprodukter. Företaget vill utveckla instrument som möjliggör prissäkringar inom biomassahandeln.

BELAB AB

Ort: Norrköping
Telefon: 011-15 73 70
Fax: 011-16 07 40
Belab AB är specialister på analyser av fasta bränslen. Står även till förfogande för tekniska diskussioner, utbildning av personal och utredningar inom energisektorn.

Bergkvist-Insjön

Ort: Insjön
Telefon: 0247-443 00
Fax: 0247-407 98
Bergkvist-Insjön är ett av Sveriges största familjeägda sågverksföretag. Bergkvist-Insjön har världen som marknad & exporterar omkring 85% av vår produktion, det mesta till Japan. I Insjön har vi en egen containerterminal som framförallt tillgodoser exporten.

Bergvik Skog AB

Ort: Falun
Telefon: 023-583 00
Fax: 023-588 01
Bergvik Skog äger ca 2,3 miljoner hektar mark i Sverige och ca 0,1 miljoner hektar i Lettland och är en av Europas största privata skogsägare. Bergvik Skog bedriver miljöcertifierat skogsbruk och upplåter mark till jakt, fiske, täktverksamhet mm. Bolaget stöttar omställningen av ernergisystemet genom produktion av skogsbränsle samt genom att utveckla vindkraftparker och arrendera ut mark för vindkraftverk.

Bestwood AB

Ort: Sundbyberg
Telefon: 08-445 07 71
Fax: 08-445 07 72
Bestwood är ledande inom realtidsanalys av fasta bränslen som t.ex. skogsbränsle, avfallsbränsle m.m. Vi levererar utrustning för leveranskontroll och styrning av processer.

BioEndev AB

Ort: Umeå
BioEndev är ett innovativt teknikutvecklingsföretag, med rötterna från forskning på Umeå universitet. Affärsidén är att utveckla och leverera högteknologiska system som möjliggör effektiv raffinering av biomassa för användning i kraftvärmeanläggningar. Tekniken bygger på att producera torrefierad biomassa. Idag har vi en pilotanläggning i drift och en industriell demo-anläggning under konstruktion i Holmsund utanför Umeå. Tillsammans med en EPC-partner ska BioEndev bli en anläggningsleverantör och sälja nyckelfärdiga torrefieringsanläggningar i framtiden.

BioEnvo AB

Ort: Munkfors
Telefon: 0563-54 29 50
Fax: 0563-54 29 50
BioEnvo AB startades 2013. Företaget satsar på insamling av matolja och tillverkning av biobränsle.

BioFuel Region AB

Ort: Umeå
BioFuel Region är ett samarbete i norra Sverige mellan kommuner, företag, organisationer, regionförbund, länsstyrelser, landsting och universitet. BioFuel Region är partipolitiskt obundna och stöds även av myndigheter som Trafikverket, Energimyndigheten och Skolverket.

Bionomen AB

Ort: ängelholm
Telefon: 0431-41 00 10
Fax: 0431-41 00 20
Bionomen erbjuder service & reservdelar till utrustning för biobränsleeldade pannanläggningar samt optimering av befintliga anläggningar av diverse förekommande fabrikat. Vi kan även tillhandahålla välbeprövade silo- och transportsystem för biobränslen samt förugnar för förbränning av förädlade och bränslen med en fukthalt på upp till 60%, förbränningen sker antingen på vår trappstegsrost av konventionell typ alternativt vår unika vibrerande rost.

Bodecker Partners AB

Ort: Malmö
Telefon: 040-511 483
Rådgivande eller diskretionär förvaltning av el, elcertifikat och/eller utsläppsrätter som grundar sig i vår kunds faktiska produktion eller förbrukning (ej ren spekulativ finansiell handel). Rådgivning till styrelser eller ledningsgrupper kring finansiell riskpolicy och säkringsstrategier för inköp eller försäljning av el, elcertifikat och/eller utsläppsrätter. Rådgivning kring hur elproducenter, t.ex. kraftvärmeverk, kan optimera sin produktion av el (när prisläget gör det optimalat att stänga av, köra mer osv).

Bollnäs Energi AB

Ort: Bollnäs
Telefon: 0278-251 13
Fax: 0278-251 95
Bollnäs Energi producerar och distribuerar fjärrvärme i tre anläggningar. Huvudsakliga bränslen är avfall och biobränsle. Ny kraftvärmeanläggning i Bollnäs planeras starta hösten 2011.

Borlänge Energi, AB

Ort: Borlänge
Telefon: 0243-730 00
Fax: 0243-730 36
Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastigehtsägare el, elnät, fjärrvärme, vatten och IT-nät samt tar hand om avfall och avlopp. Vi sköter även kommunens gator, vägar och grönområden.

Borregaard Industries Ltd.

Ort: Sarpsborg
Telefon: +47 69 11 80 00
Borregaard är en firma som grundades 1889 och har arbetat med kemikalieutveckling och förädling av trädråvaror. Numera definierar vi oss som ett bioraffinaderi där råvaror ska utvinnas liksom färdigprodukter, hela tiden baserat på biomaterial med alla deras miljöfördelar.

Borås Stad

Ort: Borås
Telefon: 033-357370
Fax: 033-35 73 06

br.Svensson Skog AB

Ort: Rimforsa
Telefon: 0494-310 70
Fax: 0494-330 70
Företaget köper avverkningsrätter av privata skogsägare. Avverkar och flisar med egna resurser, varefter produkterna säljs vidare till industri och värmeverk.

Bracke Forest AB

Ort: Bräcke
Telefon: 0693-105 75
Fax: 0693-101 09
Bracke Forest AB säljer, producerar och utvecklar aggregat för röjning och avverkning av bioenergived.

Bruks AB

Ort: Arbrå
Telefon: 0278 - 642 500
Fax: 0278 - 642 520
BRUKS är ett internationellt företag som utvecklar tillverkar och marknadsför maskiner och system för träindustrin samt pellets- och emassa och förädlingsindustrin. Våra kunder är sågverk, massaindust samt pelles- och energileverantörer över hela världen.

Svebio uppmärksammar