Svebios Vårmöte med Årsmöte 2021

Svebios Vårmöte med Årsmöte 2021

Anmälan

 • Datum: 14 april, 2021
 • Tid: Årsmöte kl. 08.30 – 09.30 med efterföljande Vårmöte kl. 10.00 – 11.45
 • Plats: Online via Zoom. Anmälan krävs. Länkar skickas ut i god tid innan start.
 • Årsmötet är öppet för Svebios medlemmar. Vårmötet är öppet för alla.
  Medlemmar i Svebio har en rösträtt vardera. Associerade medlemmar har ej rösträtt.
 • Kontakta Svebio för frågor, 08-441 70 80

Årsmöteshandlingar:


08.30 – 09.30 Svebios Årsmöte

10.00 – 11.45 Vårmöte

 • Alarik Sandrup, ordförande Svebio, hälsar välkommen och inleder Vårmötet
 • Att driva fossilfritt transportföretag
 • Att skapa arbete och utveckling på landsbygden med bioenergi
 • Övik Energis rökgaser som råvara till metanolproduktion för Liquid Wind, Rickard Pellny, Övik Energi
 • Biokol som ersättare av fossilt kol i stål- och cementindustri, Tobias Brink, Envigas
 • Klimatkliv stöd i Frankrike och erfarenheter från pyrolysoljeeldning, Susanne Paulrud, RISE
  Frankrike har ny infört ett klimatkliv för industrin. Svenska företag som installerat förnybar teknik i svensk industri har nu en marknad i Frankrike.
 • Kallt i Sverige – Varför stod kraftproduktionen still?
  På Bioenergitidningens biokraftkarta finns 4 800 MW installerat i Sverige. Ändå producerades knappt 2 000 MW el från biokraft den kallaste dagen i februari, varför är det så? Fredrik Zetterlund, Svebio, redovisar resultaten från Svebios undersökning om varför biokraftproduktionen bara utnyttjades till 40 procent.
 • Den nationella Elektrifieringsstrategin
  Vi möter Truls Borgström – nationell samordnare för elektrifieringsstrategin med kontakt med Elektrifieringskommissionen. Diskussion med folk i branschen.
talare

Susanne Paulrud, Rickard Pellny, Fredrik Zetterlund, Truls Borgström och Tobias Brink.

Vi använder oss av cookies.Läs mer