Strategi för bio-CCS – vägen till negativa utsläpp 2045

Strategi för bio-CCS – vägen till negativa utsläpp 2045

Webbinarium om bio-CCS

Anmälan

För att Sverige ska nå nettonollutsläpp av västhusgaser till år 2045 behöver stora mängder biogen koldioxid avskiljas, bland annat i fjärrvärmesektorn. På ett webbinarium den 8 februari presenterar Energiforsk en strategi för bio-CCS i fjärrvärmesektorn.

För att Sverige ska nå fastställda klimatmål måste det ske utsläppsminskningar i alla sektorer, men också negativa utsläpp. Energiforsk har i en bred forskningssatsning utrett möjligheterna för fjärrvärmebranschen att bidra med detta genom bio-CCS (avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid) vid kraft- och värmeproduktion och vid förbränning av avfall.

Resultaten från Energiforsks satsning har legat till grund för fjärrvärmesektorns arbete med att utveckla en strategi för bio-CCS. Strategin, som utvecklats gemensamt av ett 15-tal företag och organisationer beskriver vad som krävs för att fjärrvärmesektorn med hjälp av bio-CCS ska kunna bidra till negativa utsläpp före år 2045. En gemensam vision för hur fjärrvärmesektorn kan bidra till att skapa en kolsänka har tagits fram, likaså ett antal åtaganden samt de centrala förutsättningar som måste vara uppfyllda för att visionen ska kunna bli verklighet.

Under webbinariet presenteras forskningsresultaten och strategin för hur vi når negativa utsläpp från fjärrvärmesektorn.

Vad: Webbinarium om bio-CCS
När: 8 februari, kl 13-16

Vi använder oss av cookies.Läs mer