Skogsnäringens möjligheter att bidra till en växande svensk bioekonomi

Skogsnäringens möjligheter att bidra till en växande svensk bioekonomi

I en tid präglad av frågor kring hållbarhet, resursutnyttjande och oro för klimatförändringar spelar de biologiska naturresurserna en viktig roll. Sveriges regering har därför fått riksdagens uppdrag att ta fram en svensk nationell bioekonomistrategi.

Torsdag den 10 september 2020, 13:00 – 15:00

STREAMAS LIVE

Medverkar gör bland andra: Lena Ek, ordförande IVAs avd Skogsnäringens teknik, Kerstin Hallsten, chefsekonom Skogsindustrierna, Peter Berg, Director of Knowledge, Paper & Forest Products, Tomas Lundmark, professor SLU, Markus Norström, affärs- och innovationsområdeschef RISE, Viveca Beckeman, tillträdande vd Skogsindustrierna, Ole Terland, strategichef SCA, Staffan Brege, prof em Linköpings universitet och Sixten Sunabacka, CEO, Founder SuFor Oy. Moderator är Mattias Goldmann, Hållbarhetschef Sweco

Webbinariet arrangeras i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA.

Vi använder oss av cookies.Läs mer