Risker vid bränslelagring – Nya Riktlinjer för biobränslen och avfall

Tid: 10.00 – 15.00 – Vi öppnar upp kl 9.45 med digitalt mingel
Webbinariet, som är kostnadsfritt, hålls digitalt via Zoom. Anmäl dig här

Sista anmälningsdag 21/3. Antalet platser är begränsat.

Varje år sker olyckor i form av bränder och explosioner vid hantering av biobränslen och avfall. Kommande regelverk och standarder beskriver metoder för riskidentifiering och riskminimering. RISE bjuder därför in till ett seminarium för presentation av de nya riktlinjerna samt diskussion om riskminimering vid fastbränslelagring.

Vid seminariet deltar representanter för försäkringsbolag, räddningstjänst, standardisering och forskning.

Program

Vi använder oss av cookies.Läs mer