Kraftvärmeforum

Dags att boka Kraftvärmeforum 3-4 oktober på Rosersberg slott!

  • Just nu är det mycket som händer inom kraftvärmeområdet och allt fler röster höjs med oro över framtiden – kommer kraftvärmen att finnas kvar?
  • Hur ska vi hitta lönsamhet i investering av ny kraftvärme med de förutsättningar som råder idag?
  • Vilka konsekvenser får detta för effektbalansen?
  • Vilken potential har kraftvärmen i ett energisystem i förändring?
  • Hur prioriteras denna fråga politiskt?

Frågorna är många och behöver diskuteras vidare och det får vi tillfälle att göra dessa dagar.

Vi använder oss av cookies.Läs mer