Invigning av slurry-hydrokrackern vid RISE ETC

Anmälan

Slurry-hydrokrackern är en öppen, neutral pilotanläggning där akademi, institut och näringsliv kan utveckla, testa och verifiera ny teknik för produktion av drivmedel från förnybara, biologiska råvaror som till exempel lignin. Anläggningen är den första i sitt slag i landet och erbjuder möjligheten att studera en komplett värdekedja från råvara till flytande drivmedel eller råolja som kan processas vidare på raffinaderi. Slutmålet är att skapa en storskalig nationell produktion av hållbara drivmedel från skogens restprodukter.

Bakom anläggningen står ett konsortium av RISE, Preem, Sveaskog och entreprenörsbolaget SunCarbon med stöd av Energimyndigheten, Kempestiftelserna, Stiftelsen ETC och Chalmers.

Programmet hittar du här

Vi använder oss av cookies.Läs mer