IEA Bioenergy Triannual Online Conference 2021

IEA Bioenergy Triannual Online Conference 2021

Bioenergy – A critical part of the path to carbon neutrality

Anmälan

IEA:s färdplan ”Netto Zero Emissions by 2050” rankas bioenergi som ett viktigt alternativ, som representerar 18 procent av den totala energiförsörjningen 2050, och spelar en viktig roll för att uppnå koldioxidneutralitet i det globala energisystemet, antingen genom direkt ersättning av fossila bränslen , eller för att kompensera utsläpp indirekt genom kombinerad användning av bioenergi med kolavskiljning och lagring/användning.

En allt större roll för biomassa/biobränslen skulle behövas inom industri, transport samt värme- och kraftproduktion. Konferenssessionerna kommer behandla den senaste utvecklingen och framtidsutsikterna för biomassa/bioenergi i olika sektorer, såväl som hållbar mobilisering av råvaror och biomassans roll i en cirkulär bioekonomi.

Huvudämnen under konferesen:

  • Råvarumobilisering / Hållbarhetsstyrning
  • Transporter av biobränslen
  • Green gas
  • Cirkulär ekonomi och industri
  • Bioenergi i energisystemet

En öppningspanel, en industripanel och två avslutande paneler står på evenemangets agenda.
Tiderna för sessionerna sprids över dagen för att underlätta deltagande från hela världen. Inspelningar kommer också finnas tillgängliga på konferensens webbsida.

Deltagande är kostnadsfritt vid anmälan. I anmälningsformuläret kan du ange vilka sessioner du vill delta på.

Vi använder oss av cookies.Läs mer