Hur påverkar EU:s klimatpolitik det svenska näringslivet?

Anmälan

Samtidigt som Trumpadministrationen funderar på om USA ska stå fast vid Parisavtalet eller inte pågår förhandlingarna i EU om hur respektive medlemsland ska bidra till att nå klimatmålen. Hur ska reglerna se ut? Och hur påverkas Sverige och näringslivet? Välkommen på ett panelsamtal den 9 juni i Europahuset.

Tid: Kl. 09.00–10.30 (registrering och kaffe från kl. 08.30)

EU har som mål att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40 % fram till 2030. I början av sommaren väntas Europaparlamentet föreslå hur utsläppen från transporter, jordbruk, avfall och industri ska minskas liksom vilken roll markanvändning och skogsbruk ska spela i klimatpolitiken. Vad tycker Europaparlamentarikerna och regeringen? Vad säger representanter för näringslivet om förslagen? Hur hänger förslagen ihop med den svenska klimatpolitiken, hur påverkas berörda branscher och den svenska och europeiska konkur­renskraften? Möt Europaparlamentarikerna Jakop Dalunde (MP) och Jytte Guteland (S) samt representanter för regeringen och berörda branscher.

Medverkande:

  • Jakop Dalunde, Europaparlamentariker (MP)
  • Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S)
  • Fredrik Hannerz, politisk sakkunnig hos klimatminister Isabella Lövin
  • Viktor Löfvenberg, Klimatmålsenheten, Naturvårdsverket
  • Elina Matsdotter, energi- och klimatpolitisk expert, Lantbrukarnas Riksförbund
  • Tove Winiger, politiskt ansvarig, Sveriges Åkeriföretag
  • Mårten Larsson, skogsdirektör, Skogsindustrierna
  • Gustav Melin, VD, Svenska Bioenergiföreningen

Vi använder oss av cookies.Läs mer