Hur bidrar biodrivmedel till en snabb omställning av resor och transporter?

Anmälan

Välkommen till ett digitalt seminarium den 30 mars klockan 10:00 där Johan G Andersson, VD på Drivkraft Sverige, tillsammans med Jonas Eliasson, Trafikverket, Tina Thorsell, Transportföretagen, Johanna Mossberg, RISE, Per-Arne Karlsson, ST1, Teres Lindberg (S), riksdagsledamot samt Rickard Nordin (C), klimat- och energipolitisk talesperson kommer att diskutera hur en svensk strategi för biodrivmedel kan bidra till en hållbar och effektiv omställning av transportsektorn så att vi når våra klimatmål.

För att Sverige ska nå sina högt ställda klimatmål krävs en omställning av transportsektorn. Drivkraft Sverige har tagit fram en färdplan för klimatneutral konkurrenskraft med ett tydligt mål om att biodrivmedel ska vara en del av lösningen för att göra Sverige klimatneutralt till 2045.

I det underlag Trafikverket i höstas lämnade till regeringen inför den kommande infrastrukturpropositionen i april bedöms att det kommer att krävas cirka 70 procent mer biodrivmedel än idag för att nå klimatmålet för 2030. För att åstadkomma den ökningen måste tillgången på biodrivmedel säkras. Trafikverket föreslår därför att regeringen tar fram en strategi för både användning och produktion av biodrivmedel.

En ökning av biodrivmedel är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att nå klimatmålen och därför behöver vi gemensamt en strategi för vägen framåt. Både Drivkraft Sverige och branschen står redo att bidra till framtagande och förverkligande av en sådan strategi.

Samtalet kommer att spelas in och en utvärderingsenkät kommer att skickas ut efter webbinariet.

Länk för att ansluta till webbinariet skickas ut den 29 mars.

Varmt välkommen!

Vi använder oss av cookies.Läs mer