Framtidens elmarknad

Nytt datum: 23 september

Läs mer

Elmarknaden står i begrepp att förändras i grunden och branschen präglas av politisk osäkerhet samtidigt som både energibolag och energiintensiva industrier oroar sig över effekt- och kapicitetsbristutmaningen.

  • Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin men hur kan tekniken användas för att skapa konkret värde för både energibolag och kunder och vad är status på den försenade elmarknadshubben?
  • Dagens industri samlar branschen för att söka svar på frågorna ovan och många ytterligare affärskritiska utmaningar; vilka affärsmodeller genererar lönsamhet imorgon?
  • Hur kommer batterier och energilagring förändra marknaden?
  • Hur mycket teknik orkar kunderna med?

Ta del av senaste nytt från branschledarna, nytänkarna och makthavarna! Dagens industris arena är dessutom en fantastisk mötesplats med möjlighet att knyta ovärderliga kontakter för framtiden.

Välkommen!

Vi använder oss av cookies.Läs mer