Finns målkonflikter mellan miljölagstiftningen och klimatomställningen?

Sverige har en ny klimatlag som trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från klimatmålet om att nå nettonollutsläpp 2045. Hur kan våra lagar och regelverk utformas för att styra mot hållbar utveckling och en grön ny-industrialisering?

Datum: Torsdag 7 november 2019
Tid: Kl. 12.00-13.00 (lättare lunch serveras från 11.30)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Vi använder oss av cookies.Läs mer