Ekotransport 2030

Anmälan

Välkommen till konferensen om framtidens hållbara rörlighet och transporter. Ekotransport 2030 är konferensen för alla som berörs av omställningen till framtidens fossilfria transport- och mobilitetslösningar. Med trendspaningar, debatter och seminarier analyseras och utvärderas förutsättningarna för en fossiloberoende fordonsflotta. Som deltagare får du en uppdatering för ditt arbete och nya kunskaper om vad som händer inom transportsektorns klimatarbete.

Som deltagare får du

  • Svar på vad som krävs för att klara 2030-målet
  • Koll på bonus-malus och reduktionsplikt – nya styrmedel på väg in
  • Partiernas vallöften om fossilfrihet
  • Ta del av stadskampen om fossilfrihet för mellanstora städer
  • Unik inblick i Kinas strategier för hållbar mobilitet
  • Kunskap om vågade satsningar på snabbtåg i vår närhet
  • Möta arrangörerna som ska fixa ett fossilfritt VM i Åre

Ekotransport 2030, nu med sin fjärde upplaga, är en självklarhet för alla som arbetar med hållbara transporter och mobilitet. Det är på Ekotransport som representanter för olika branscher träffas och inspireras av varandra, beslutsfattare och inköpare får se de nya lösningarna, och nya nätverk bildas.

Vi kör ända in i kaklet med vår sista konferens – i april år 2030! Häng med!

Vi använder oss av cookies.Läs mer