Borgeby Fältdagar

Borgeby Fältdagar startade 1999 och är idag den naturliga mötesplatsen för den professionella lantbrukaren. Varje år möts över 400 svenska och internationella utställare och uppåt 20 000 besökare under två dagar sista veckan i juni. Här kan du testköra direkt hos utställarna och prova på ny teknik, skapa nya kontakter och göra lyckade affärer. På Borgeby Fältdagar träffas de som har lantbruk som främsta intresse och sysselsättning. Det är en riktig fackmässa.

Nytt tema varje år

Vi samlar experter och utställare till ett nytt tema varje år som växtskydd, energi, bördighet och etablering. Olika temaaktiviteter gör att det finns extra mycket nytt att ta del av på Borgeby Fältdagar.

Kunskapsorganisation

Huvudarrangör av Borgeby Fältdagar är HIR Skåne AB, ett expansivt konsultföretag inom lantbruk och trädgård. HIR står för Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning. Vår affärsidé är att optimera lantbrukarnas produktion genom personlig rådgivning och att vara en kunskapsorganisation som utvecklar svenskt lantbruk.

Vi använder oss av cookies.Läs mer