BIOBASE

Anmälan

På konferensen BIOBASE i Piteå ges exempel på lyckade lösningar där lokala resurser blir till nya, värdefulla produkter. Följ med på resan mot ett kretsloppsbaserat och biologiskt hållbart samhälle som motverkar klimatförändringar.

Temat för konferensen är ”en värdebaserad produktionskedja från hållbart skogsbruk till ett brett spektrum av biobaserade produkter”. Det blir en högintressant dag med politiker från EU, regeringen och regionen, företagsledare från skogsindustrins hela värdekedja, forskare och innovatörer från forskningsinstitut, akademin och representanter från Piteås innovativa företag. Bland talarna finner vi Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, Steven Stoffer, hållbarhetschef på Smurfit Kappa och Christofer Fjellner, Europaparlamentariker.

Eftersom nästan 60 procent av Sveriges yta består av skog är det en självklar resurs som ger unika förutsättningar för både produktion av grön bioenergi, biobränslen och andra produkter baserade på träråvara. Detta blir nyckelkomponenter i övergången till en fossilfri ekonomi och både entreprenörer, tekniker och forskare finner allt fler möjligheter till nya lösningar och produkter.

Ta del av det senaste på området. Välkommen tillkonferensen BIOBASE i Piteå den 23 november och sprid gärna denna inbjudan till andra du tror kan vara intresserade!

Konferensavgift: 600 kr (moms tillkommer)
Konferensen hålls på engelska.

Vi använder oss av cookies.Läs mer