Almedalen: Så kan kraftvärmen lösa elbristen i våra städer

Det saknas en politisk helhetssyn på kraft- och fjärrvärmen idag. I Energiöverenskommelsen framgår att ”en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen är förutsättningar för att klara den förnybara el-och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar” – men i praktiken utvecklas politiken i helt motsatt riktning med ytterligare pålagor och snedvriden konkurrens för fjärr- och kraftvärmen. På seminariet presenteras resultatet av en kraftvärmestudie som genomförts under våren som visar att fjärrvärmeföretagen i många fall ställer sig tveksamma till nyinvesteringar i elproduktion. Vad kan politiken göra för att rädda kraftvärmen?

Arrangör: Energiföretagen Sverige
När: 2/7 2019 09:00 – 10:00
Plats: S:ta Katarinagatan 6, Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget
Medverkande:

  • Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, Socialdemokraterna
  • Lars Hjälmered, Ordförande Näringsutskottet, Moderaterna
  • Camilla Brodin, Energipolitisk talesperson, Kristdemokraterna
  • Katarina Luhr, Klimat- och miljöborgarråd Stockholm, Miljöpartiet
  • Marc Hoffmann, VD, Eon Sverige
  • Anders Egelrud, VD, Stockholm Exergi
  • John Jonsson, Profu
  • Pernilla Winnhed, VD, Energiföretagen Sverige
  • Lina Enskog Broman, Moderator, Energiföretagen Sverige
  • Anton Steen, Moderator, Energiföretagen Sverige

Vi använder oss av cookies. Läs mer