Svebio Fuel Market Day

Svebio Fuel Market Day

Registration

Vi följer upp förra årets Bränslemarknadsdag med en ny aktuell marknadsöversikt. Eftersom marknaden är internationell kommer årets marknadsdag genomföras på engelska; Svebio Fuel Market Day.

  • Vädermässigt har säsongen varit mer normal än 2018 men nu tillämpas nya regler så att klent virke som förut blev energi kan skickas till massabruken, vad betyder det för bränslemarknaden?
  • I Danmark startar snart nya danska kraftvärmeverk vilket gör att konsumtionen av flis ökar i Östersjöområdet. Kommer svenska skogsföretag att svara upp med ny grotproduktion eller kommer flisen från andra länder?
  • Påverkar granbarkborrarna tillgången på energived?
  • Vart tar returträ från Storbritannien och Tyskland vägen?

På bränslemarknadsdagen försöker vi ge svar på många frågor. Ingen har hela bilden men med dagens många olika perspektiv kan vi bättre förstå hur vi ska agera för en bra bränslemarknadssäsong. I fjol var vi 85 handlare och inköpare som nätverkade och diskuterade bioenergimarknaden. Välkomna till  Svebio Fuel Market Day den 12 september!

Program (In English)

10.00 Registration and networking

10.30 International development and resource overview

Welcome and introduction to the Svebio Fuel Market Day
Gustav Melin, Svebio

Current trends on Swedish Bioenergy, forest growth volumes and carbon dioxide flux, REDII implementation in Sweden
Kjell Andersson, Svebio

End of subsidies – Challenges for the German waste wood market
Simon Obert, BAV, German Waste Wood Association

Waste wood in the UK and consequences of a Brexit
John Cook, Suez

An update on the Danish bioenergy market
Johan Granath, Ekman & Co

12.30 Lunch and networking

13.30 New regulations, bark beetle and market impact on forestry activities

The new grading system for pulpwood – Possible implications for the fuelwood market
Lars Björklund, Biometria

Tight market situation, bark beetles and new dimension rules.
How does Holmen meet the bioenergy market?

Peter Roland, Holmen Skog AB

Panel discussion on forest fuel production
Representation from the forest industry and forest fuel production companies.

15.00 Coffee and networking

15.30 Bio oil and pellet market overview and discussion

Current Bio Oil market situation from a Swedish perspective
Mattias Bisaillon, Profu

Stockholm Exergy demand and supply of bio oil and wood pellets
Fredrik Boman, Stockholm Exergi

Bio oil – Swedish market development and trends
David Wiklund, Wibax Biofuels

16.30 Closing remarksConference fees (excl. VAT):

  • Full price: 4 100 SEK
  • Members of Svebio: 3 100 SEK
  • Speakers and press: Free, but registration is required

For more information, please contact Gustav Melin, Svebio.

 

 

We're using cookies.Read more