Seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg

Registration

Nobio ønsker velkommen til årets seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg. Seminaret arrangeres den 26. april på Scandic Oslo Airport på Gardermoen. Årets driftsseminar dreier seg om faglige spørsmål knyttet til drift og vedlikehold av biobrenselanlegg i størrelsesområdet 200 kW – 10 MW.

Noen hovedtemaer for årets seminar er:

  • Massevirke og flismarkedet er i bevegelse – status og utsikter
  • ISO-standarder for brenselflis – praktiske tilpasninger ved kjøp og salg
  • El-filter på små og mellomstore biovarmesentraler – teknologi, renseeffekt og økonomi
  • Vedlikehold av gamle kjelanlegg: Hvor går grensen mellom viderereparasjon og kjøp av nytt anlegg?
  • Vedlikehold og rensing av varmevekslere
  • Noen metoder og rutiner for effektiv rensing av fjernvarmenettet
  • Nytt fra Nobio
  • Fyrbøterforum – små og store utfordringer i varmesentralen

Seminaret retter seg mot alle som ønsker å forbedre driftsresultatene på eksisterende og fremtidige bioenergianlegg. Viktige målgrupper for seminaret er driftspersonell og eiere av eksisterende bioenergianlegg, personer med planer om å etablere nye biovarmeanlegg, konsulenter, rådgivere, byggherrer, kommuner, utstyrsleverandører (utstilling) og andre som ønsker å satse på bioenergi.

We're using cookies.Read more