Bli medlem i Svebio!

- den naturliga mötesplatsen i bioenergibranschen!
Omkring 300 företag i bioenergibranschen är medlemmar i Svebio, därtill ett hundratal enskilda personer, konsulter, forskare, energirådgivare mm. Svebio är en väl etablerad organisation som arbetar för att ge bioenergin bra villkor och utvecklingsmöjligheter i Sverige och internationellt.

Svebio arbetar med att

 • öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt
 • sprida kunskap om bioenergins betydelse bland beslutsfattare och allmänhet
 • påverka utformningen av de politiska styrmedlen för branschen
 • öka exporten av svensk bioenergiteknik
 • uppmuntra och initiera forskning och utveckling inom bioenergisektorn
Som medlem i Svebio får Ditt företag
 • tillgång till Svebios nätverk, med experter och affärspartners på olika områden
 • bevakning av nationella och internationella politiska beslut som påverkar Ditt företag
 • möjlighet att delta i Svebios exportsatsningar
 • exponering på Svebios hemsida
 • medlemsrabatt på Svebios konferenser och publikationer samt på vissa andra kurser och konferenser
 • tidningen BIOENERGI – sex nummer per år med reportage och nyheter
 • nyhetsbrevet BIN-BIP (Bioenergi Nytt med Bioenergi i Pressen) – elva nummer per år med rapporter om vad som händer i energipolitiken och i branschen i alla delar av landet
 • hjälp i processen till godkänt hållbarhetsbesked för biooljor
Som medlem i Svebio betalar man
 • en medlemsavgift till föreningen Svebio
  samt
 • en serviceavgift till Svenska Bioenergiföreningens Service AB. (momsbelagd och avdragsgill)
   

Avgiften beror på medlemmens bioenergirelaterade omsättning (definition) och framgår av tabellen i ansökan om medlemskap. Du kan ladda ner ansökan med tabell här.

Välkommen att ringa oss om Ni vill diskutera Ert medlemskap!

Bli medlem

 

 

Så här mycket kostar det

Som medlem betalar du dels en medlemsavgift till Svebio och dels en serviceavgift till Svenska Bioenergiföreningens Service AB. Avgifterna faktureras. Medlemsavgiften är för närvarande 550 kr/år upp till 1 Mkr i omsättning, 1 100 kr/år över 1 Mkr i omsättning. Serviceavgiften betalas också per år och är avdragsgill. Den beräknas efter bioenergirelaterad omsättning.

Grundades 1980

Svebio bildades på försommaren 1980 med syfte att utgöra ett forum för kunskapsutbyte och att på saklig grund agera för en utveckling av bioenergimarknaden. Redan under hösten 1980 genomfördes tre arrangemang, det största handlade om emissioner från eldning med biobränslen.
 
 
Läs mer

Bioenergi större än olja

Bioenergin har passerat oljan som Sveriges största energikälla. Det beror delvis på att vi har koldioxidskatt men framför allt på att bioenergi är lönsamt och miljövänligt. År 2011 kom 31,6 procent av Sveriges energianvändning från bioenergi. Sverige är ett fantastiskt exempel för andra länder på hur utveckling av förnybar energiproduktion kan ske.
 

 

Läs mer