Bioenergimarknaden

Svebio inleder ett samarbete med det statliga litauiska företaget Baltpool och introducerar en digital handelsplats för fasta biobränslen, flis och pellets, i Sverige. Genom handelsplatsen blir det enklare för säljare och köpare av bränslen att mötas och göra affärer till standardiserade villkor. För energimarknaden innebär det att handeln med fasta biobränslen i Östersjöregionen och i Sverige kan utvecklas och att det skapas en mer transparent prisbildning.

Webbinarium: Heating season summary on biomass exchange

Baltpool

Här kan du se inspelningen av vårt webbinarium ”Heating season summary on biomass exchange” och få mer information om den digitala handelsplatsen International Biomass Exchange.


Välkommen till en digital handelsplats för biobränslen!

Flis

Förnybart guld. Flis är ett av de fasta biobränslen som handlas på Baltpools handelsplats och som nu siktar på att öppna i Sverige. Foto: Sofie Samuelsson

Den digitala handelsplats som vi här lanserar heter som företaget, Baltpool, den etablerades i Litauen 2013 och har sedan dess vidgat sin verksamhet till Lettland, Estland, Danmark och Polen. Under 2019 var omsättningen på Baltpool drygt 62 miljoner euro, och sedan starten 2013 har bränslen för 320 miljoner euro (3,5 Mdr SEK) förmedlats via börsen. I energitermer såldes drygt 5 TWh bränsle via Baltpool 2019. Det är vår förhoppning att omsättningen på Baltpool ska fortsätta öka och i någon mån bli för biobränslemarknaden vad Nordpool blivit för elmarknaden.

Börsen är öppen för alla seriösa köpare och säljare och handeln sker på tisdagar varje vecka. Det är Svebios förväntan att samarbetet med Baltpool ska ge svenska köpare och säljare av biobränslen bättre information om aktuella prisnivåer och att börsen ska växa och bli en naturlig handelsplats för sunda affärer som gynnar alla parter. Ökad användning av biobränslen är en viktig del av klimatomställningen och ökad handel är en förutsättning för effektiv bränsleförsörjning.

Biobränslen handlas alltmer internationellt och det har under de senaste åren skett mycket stora investeringar i nya biobränsleeldade kraftvärmeverk runt Östersjön. I Litauen har fjärrvärmesektorn bytt bränsle från fossil importerad gas till inhemska biobränslen och avfall. Baltpool har haft en viktig roll i den omställningen.

På handelsplatsen kan svenska köpare av biobränsle lägga upp köporder på en viss volym och med det pris man kan tänka sig att köpa volymen för. Säljare av flis och pellets kan logga in och se i vilka regioner det finns köpare och till vilket pris de kan köpa för. Handelsplatsen är internationell. Det betyder att det finns köpare i andra länder än Sverige och det finns säljare från flera länder.

Varför behövs en biobränslebörs?

Alla råvaror och energislag som har någon större betydelse handlas på börser. Det är dags för fasta biobränslen som pellets, flis att också göra det. Huvudskälet är att om man ska få fart på konverteringar av kolkraftverk, byggnationer av kraftvärmeverk och investeringar i bioraffinaderier så måste det bli tydligt även för styrelseledamöter, banker och pensionsfonder att det finns stora pålitliga och hållbara energimängder av biomassa. Det visar man bäst med en biobränslebörs där företag kan säkra pris flera år framåt. Investerare och finansiärer känner sig mer trygga i sina investeringsbeslut om de kan säkra bränslevolymer genom börshandel som de är vana vid från andra energislag.

Här kan ni logga in för att registrera er på Baltpool och börja handla


För ytterligare upplysningar kontakta:

Baltpool

Vi använder oss av cookies. Läs mer