Bioenergi i media

13 Februari 2017

AkzoNobel satsar på bioånga

Anläggningen som invigdes den 13 februari av den holländska näringslivsministern Henk Kamp, tillhör energibolaget Eneco som tillsammans med AkzoNobel har investerat cirka 40 miljoner euro i ombygg

13 Februari 2017

100 miljoner till stor forskningssatsning i Höganäs

Stålindustrin vill minska koldioxidutsläppen och en forskningsanläggning är tänkt att byggas hos Höganäs AB. Projektet har växt från en satsning på 38 miljoner kronor till 100 miljoner. Natu

13 Februari 2017

Positiv start för Karlstads rekordstora värmesatsning

För snart två år sedan invigdes Karlstads nya kraftvärmeverk på Heden, kommunens största investering någonsin.

10 Februari 2017

Vill bli fossilfritt om tre år

Det kommunala kraftbolaget Jämtkraft vill om tre år vara helt fossilfritt. I dag används olja i värmeverkens förbränningspannor. I dag använder Jämtkraft till största delen biobränsle till s

10 Februari 2017

86 procent av nya energikällor var förnybara i EU 2016

Sol, vind och vatten är det bästa som vi vet Foto: Sandri Alexandra / Wikipedia Visa inte Samhälle-artiklar Samhälle / Klimat Under förra året bestod 86% av alla nya energikällor som adderades

10 Februari 2017

Här är den nya fossilfria dieseln

Med dagens utveckling på drivmedel kan faktiskt din dieselbil inom en snar framtid vara nära nog fossiloberoende. Sverige har ambitiösa klimatmål.

09 Februari 2017

Miljösatsning på bryggeriet i fokus när ministrarna besökte Kopparberg

Den nya energicentralen på Kopparbergs bryggeri låg i fokus när statsråden Margot Wallström, Ann Linde, Karolina Skog och Anders Ygeman besökte Ljusnarsbergs kommun på torsdagen. Fyra represent

09 Februari 2017

Ledare: EU-kommissionen sabbar bussbranschens miljöarbete

Biodrivmedel från odlade grödor ska bort, tycker EU-kommissionen. Foto: Svebio. Nyligen presenterade EU-kommissionen ett paket med en lång rad förslag när det gäller energiområdet.

09 Februari 2017

Stor andel nytt förnybart i EU

86 procent av alla nya energikällor i EU-länder under fjolåret utgjordes av förnybart - sol-, vatten-, vindenergi och biomassa. Det skriver The Guardian.

08 Februari 2017

Stormen Gudrun blev starten för något nytt

NYHET 2017 FÖRETAGSAM När Niclas Jonsson i Böta Kvarn, utanför Ruda, för elva år sedan startade pelletstillverkning, var det med ambitionen att utgöra en del av energiomställningen i industrin

08 Februari 2017

Film om effektivare skogsbränsleuttag

Inom ramen för ett EU-finansierat projekt har Energikontor Sydost och Linnéuniversitetet skapat en film i syfte att sprida kunskap om effektivare skogsbränslehantering.

08 Februari 2017

Flygbolaget: Vi vill uppmuntra till produktion av biobränsle

Flygbolaget Bra:s två nya flygplanstyper ska sänka utsläppen från flygtrafiken rejält. Men för att nå sina miljömål krävs en övergång till bioflygbränsle.

02 Februari 2017

Svenska Bioenergiföreningen: "Med miljöstyrning skapar vi en spelplan för konkurrens som ger oss rätt framtida energi"

Företag och intresseorganisationer inom energisektorn upprepar ständigt: Vi vill ha långsiktiga spelregler. Det är naturligt att de som investerar i den framtida energin vill veta vilka villkor so

02 Februari 2017

Dansk energijätte säger farväl till kol

Dong slutar med kol. Senast 2023 ska den danska energibjässens samtliga kraftverk eldas med andra bränslen.

01 Februari 2017

Flis i stora lass - en vinnarbild värdig Skinnskatteberg

Så här ser det ut när biomassa hämtas i skogen. Stolta företagarmamman Anita Jansson Åkerman skickade in och vinner tre triss. Bidra med din bild du också! En vanlig dag på jobbet hos Marchus

01 Februari 2017

Klimatvänligare transporter - seminarium i Bryssel

Miljöminister Karolina Skog inledningstalade vid ett seminarium i Bryssel 25 januari. Temat var EU:s omställning till mer klimatvänliga transporter och Karolina Skog betonade vikten av en ökad anv

01 Februari 2017

Skogsbrukets transporter kan förbättras

Tidsåtgång och bränsleförbrukning svarar för två tredjedelar av skogsbrukets transportkostnader. Foto: SLU Gunnar Svensson Foto: SLU Skogsbrukets transporter kan förbättras genom optimerade v

31 Januari 2017

15 nordiska tekniker som kan rädda klimatet

Väldigt stora utsläppsminskningar är möjliga redan med dagens teknik. Det menar forskare som räknat på vad det skulle innebära att skala upp nordiska klimatlösningar som fjärrvärme, vindkraf

31 Januari 2017

Neste söker nya råvaror till HVO-diesel

Försäljningen av HVO-diesel har exploderat. Finländska Neste är global marknadsledare med vinstmarginaler som ligger på drömnivåer. ATL har besökt succéföretaget som nu söker ny råvara til

30 Januari 2017

Långsiktiga spelregler för energi räcker inte

Företag och intresseorganisationer inom energisektorn upprepar ständigt: Vi vill ha långsiktiga spelregler. Det är naturligt att de som investerar i den framtida energin vill veta vilka villkor so

30 Januari 2017

Det är dags att avveckla Putin-beroendet

Vill vi stödja Putins Ryssland?" De flesta svarar nog nej på Tomas Lagerwalls fråga (EP 16 januari) - och omställningen bort från rysk olja, bensin och diesel kan börja direkt!

27 Januari 2017

Forskare kartlägger effekter av ökad biodrivmedelsproduktion

Forskare från IVL, SLU och Stockholms universitet har gjort en kartläggning över hur olika ekosystemtjänster skulle komma att påverkas av en ökad biodrivmedelproduktion från skog och jordbruk.

27 Januari 2017

Samverkan i Borlänge tar vara på energi

I Borlänge finns ett spännande samarbete med ortens industrier och grannstaden Falun, som effektiviserar energianvändningen och minskar klimatpåverkan.

27 Januari 2017

Save our forests - print your emails

Europaparlamentarikern Christofer Fjellner drog i veckan igång son kampanj "Save our forests - print your emails". Syftet med kampanjen är att sprida kunskap om skogsbrukets positiva effek

26 Januari 2017

Nordiska innovationer kan bromsa den globala uppvärmningen

De nordiska länderna har tillsammans tagit fram femton klimatlösningar som kan bromsa klimatkrisen globalt.

Svebio uppmärksammar