Pressmeddelanden

17 November 2011

Gustav Melin omvald som president för AEBIOM

Gustav Melin, Svebios vd, har omvalts som president för den europeiska bioenergiorganisationen AEBIOM. Att få till stånd en koldioxidskatt i hela EU är AEBIOM:s mest prioriterade fråga under de kommande två åren. AEBIOM har 30 nationella bioenergiorganisationer som medlemmar, plus ett stort antal direktanslutna företag.
11 November 2011

Svebio inleder samarbete med BioBusiness Alliance of Minnesota kring bioenergi

Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) har inlett ett samarbete med BBAM (BioBusiness Alliance i Minnesota) i USA för att tillsammans bidra till ökad användning av bioenergi.
07 November 2011

Fortsatt stora investeringar i kraftvärme

Svebio presenterar tillsammans med Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme och Skogsindustrierna en gemensam rapport om utbyggnaden av kraftvärme fram till 2020. Rapporten visar att utbyggnaden av biokraft fortsätter med investeringar på över 30 miljarder under de kommande åren.
07 November 2011

Pressinbjudan till Årets Bioenergidagar i Umeå 8 - 9 november

Svebio anordnar 8 - 9 november Årets Bioenergidagar i Umeå. Det är Svebios årliga höstkonferens och en viktig mötesplats för bioenergibranschen.
02 November 2011

Grattis Sverige och miljön! Nu har vi 47 procent förnybar energi

Andelen förnybar energi ligger över 47 procent. Sverige har nästan nått EU-målet på 49 procent, som gäller för 2020. Det visar Energimyndighetens förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi. Den snabba utvecklingen för förnybar energi är bra för miljön och bra för den svenska ekonomin och både svenska folket och miljön är att gratulera, säger Gustav Melin, vd i Svebio.
01 November 2011

Svebio varnar för omreglering av fjärrvärmen

Svebio råder i ett remissyttrande regeringen att inte genomföra TPA – tredjepartstillträde – i fjärrvärmen. Ökat utnyttjande av spillvärme från industrier är visserligen önskvärt, men motiverar inte en så omfattande omreglering av fjärrvärmen som TPA-utredningen föreslår. Tvärtom är risken stor för ökade priser för kunderna och minskade investeringar i miljövänlig biokraftproduktion.
19 Oktober 2011

Använd intäkterna från utsläppsrättshandeln för klimatåtgärder!

Den svenska staten kommer från 2013 att kunna sälja utsläppsrätter och få en intäkt på 1,3 miljarder kronor per år. Pengarna bör användas för klimatåtgärder. Svebio föreslår att det sker genom full skattefrihet för biodrivmedel som används för låginblandning i bensin och diesel. Dessutom bör man införa ett metanreduceringsstöd för biogas från gödsel.
12 Oktober 2011

Investeringar i jordbruket ger både livsmedel och biobränslen

Svebio kommenterar FAO:s rapport The state of Food Insecurity in the World. Rapporten visar bland annat att avkastningen i jordbruket hållits tillbaka under de senaste årtiondena på grund av låga investeringar. Med högre investeringar i jordbruket finns det utrymme att både öka tillgången på mat och odla råvara för biobränslen, enligt Svebio.
29 September 2011

Viktiga uppgifter väntar klimat- och energiministrarna

Svebios vd Gustav Melin kommenterar regeringsombildningen. Miljöminister Lena Ek har som Sveriges klimatförhandlare stor nytta av sin internationella erfarenhet. Hon har också en gedigen kunskap om skogens och bioenergins betydelse för klimatpolitiken. Anna-Karin Hatt har viktiga uppgifter att ta itu med, inte minst när det gäller biodrivmedel och miljöfordon.
20 September 2011

Fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel - men utan långsiktig klarhet

Skattebefrielsen för biodrivmedel ska gälla "även fortsättningsvis", skriver regeringen i budgetpropositionen. Det är bra, tycker Svebio. Men regeringen ger inte besked om på hur lång sikt skattevillkoren ska gälla. Det skapar osäkerhet för de företag som vill investera i ny produktion av biodrivmedel. Svebio beklagar också att regeringen inte lagt något förslag om klimatbonus på biogas.

Svebio uppmärksammar