Pressmeddelanden

07 September 2012

Maud Olofsson kommer till Elcertifikatsdagen

Förra näringsministern Maud Olofsson är en av talarna på Elcertifikatsdagen som anordnas av Svebio den 25 september i Stockholm. På konferensen tar man upp frågor kring den gemensamma marknaden för elcertifikat mellan Sverige och Norge, med talare från båda länderna.
17 Augusti 2012

Sverige når EU-målet om förnybar energi åtta år före utsatt tid

Svebios analys av Energimyndighetens senaste prognos visar att Sverige kommer att nå EU-målet om 49 procent förnybar energi, som gäller för 2020, redan i år, dvs åtta år före utsatt tid. Enligt Svebios beräkning kommer andelen förnybar energi i år att bli 49,6 procent av den svenska energianvändningen.
30 Maj 2012

World Bioenergy Award till USA och Afrika

World Bioenergy 2012 pågår för fullt i Jönköping denna vecka. Under öppningssessionen på tisdagen delades World Bioenergy Award ut till Harry Stokes från USA. Vetenskapsradion sänder från World Bioenergy, idag kl 13.20.
30 Maj 2012

World Bioenergy Award till USA och Afrika

World Bioenergy 2012 pågår för fullt i Jönköping denna vecka. Under öppningssessionen på tisdagen delades World Bioenergy Award ut till Harry Stokes från USA. Vetenskapsradion sänder från World Bioenergy, idag kl 13.20.
30 Maj 2012

World Bioenergy Award till USA och Afrika

World Bioenergy 2012 pågår för fullt i Jönköping denna vecka. Under öppningssessionen på tisdagen delades World Bioenergy Award ut till Harry Stokes från USA. Vetenskapsradion sänder från World Bioenergy, idag kl 13.20.
24 Maj 2012

Redo för världens bioenergi

Under nästa vecka är Svebio och Elmia värdar för den globala bioenergibranschen. World Bioenergy 2012 i Jönköping är ett mycket stort evenemang, med konferens, fackmässa, matchmaking och ett stort antal studiebesök. Konferensen inleds på tisdag med tal av energiminister Anna-Karin Hatt. Hittills har delegater från 47 länder registrerat sig.
10 Maj 2012

Otydlig politik hindrar klimatomställningen i trafiken

Regeringens otydliga klimatpolitik på transportområdet hotar att bromsa utvecklingen av biodrivmedel och miljöbilar. Det är särskilt allvarligt att det inte finns någon klarhet kring styrmedlen för rena och höginblandade biodrivmedel, som E85 och ren biodiesel, efter 2013. Det skriver Svebio i ett remissyttrande.
10 Maj 2012

Otydlig politik hindrar klimatomställningen i trafiken

Regeringens otydliga klimatpolitik på transportområdet hotar att bromsa utvecklingen av biodrivmedel och miljöbilar. Det är särskilt allvarligt att det inte finns någon klarhet kring styrmedlen för rena och höginblandade biodrivmedel, som E85 och ren biodiesel, efter 2013. Det skriver Svebio i ett remissyttrande.
03 Maj 2012

En annan bild av etanolprojektet i Sierra Leone

Vi har intervjuat Mattias Goldmann på Gröna Bilister med anledning av Ekots rapportering om Addax-projektet i Sierra Leone och påståenden om "land-grabbing", matbrist och vattenbrist. Goldmann har nyligen varit på plats i Sierra Leone och ger en helt annan bild av projektet.
25 April 2012

Forskning om skogsindustrin och bioenergin gav stipendium till Mikael Ottosson

Forskaren Mikael Ottosson från Linköpings universitet har tilldelats Jan Häckners bioenergistipendium av Svebio. Mikael Ottosson har forskat kring skogsindustrin och energiomställningen och doktorerade 2011. I sin forskning har han bland annat pekat på den stora betydelse ett antal aktörer utanför skogsindustrin hade för utvecklingen, bland annat Svebio och forskare vid SLU.

Svebio uppmärksammar