Pressmeddelanden

14 April 2012

Bra med höjd inblandning av biodrivmedel - men vi behöver fler besked av regeringen

Svebio välkomnar regeringens besked om att skapa villkor som gör det möjligt att öka inblandningen av etanol i bensin till 10 procent och av biodiesel i diesel till 7 procent. Men regeringen måste också ge besked om de långsiktiga villkoren för rena och högblandade biodrivmedel som E85, biogas och ren biodiesel, och dessutom höja målet för förnybara drivmedel 2020.
04 April 2012

Rekordlåga priser på utsläppsrätterna i EU

Utsläppsrätterna i EU:s handelssystem har sjunkit till en rekordlåg nivå - drygt 6 euro/ton CO2. Det innebär att systemet förlorat sin styrande effekt och att företag med stora utsläpp inte betalar för den miljöskada de orsakar. Svebios vd Gustav Melin kräver att politikerna i EU tar sitt ansvar och återskapar trovärdighet i systemet. Det kan ske genom att man inför ett prisgolv på 20 euro/ton.
03 April 2012

Det behövs kapacitet för att frakta biobränslen

Svebio har yttrat sig över Kapacitetsutredningen från Trafikverket. Svebio framhåller att volymerna biobränslen har ökat kraftigt och fortsätter att öka, vilket ställer krav på kapacitet på landsväg, järnväg och i hamnar. Yttrandet finns på Svebios hemsida.
23 Mars 2012

Talare från 32 länder på World Bioenergy 2012

Konferensprogrammet för World Bioenergy 2012 är nu färdig och finns tillgängligt på www.worldbioenergy.com. Konferensen har talare från 32 länder från alla världsdelar, vilket gör den till en unik mötesplats för den globala bioenergin.
02 Mars 2012

Odla grödor för bioenergi istället för träda

Svebio säger nej till EU-kommissionens förslag att lägga 7 procent av all åkermark i "grön träda" inom ramen för en reformerad jordbrukspolitik. Använd istället åkermarken i EU till att producera biobränslen för att ersätta fossila bränslen och minska utsläppen av koldioxid.
21 Februari 2012

Dålig kunskap om bioenergins roll

Svenska folket har dåligt reda på vilken stor betydelse bioenergin har för den svenska energiförsörjningen. De flesta tror att bioenergin står för 5 - 10 procent av vår energianvändning, medan den rätta siffran är 32 procent. Det framgår av den Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av tidningen Bioenergi.
10 Februari 2012

Näranollutsläppshus borde vara målet

Svebio har yttrat sig över ett förslag från Näringsdepartementet om näranollenergibyggnader med anledning av den svenska tillämpningen av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. I yttrandet kritiserar Svebio regeringens definition av näranollenergibyggnader och framhåller att den avgörande frågan är att reducera utsläppen av klimatgaser kopplade till byggnaderna.
27 Januari 2012

Diplomater från 45 länder fick veta mer om svensk bioenergi

Det kom elva ambassadörer och totalt 86 diplomater från 45 länder när Svebio och Elmia bjöd in till Tea-view för att informera om World Bioenergy 2012, som anordnas i Jönköping i slutet av maj.
23 Januari 2012

Pellets 2012 hålls i Stockholm

Pellets 2012 hålls i Stockholm på Näringslivets hus 31 januari - 1 februari. Konferensen är den årliga mötesplatsen för pelletsbranschen - både producenter, utrustningstillverkare och användare träffas och diskuterar aktuella pellstfrågor.
22 December 2011

Svenska utsläpp ökar – Svebio rekommenderar sex åtgärder!

I veckan publicerade Naturvårdsverket siffror på att Sverige ökade koldioxidutsläppen med 11 procent år 2010. Regeringen bör genomföra sex åtgärder för att kostnadseffektivt minska koldioxidutsläppen och klara målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

Svebio uppmärksammar