Pressmeddelanden

30 Maj 2012

World Bioenergy Award till USA och Afrika

World Bioenergy 2012 pågår för fullt i Jönköping denna vecka. Under öppningssessionen på tisdagen delades World Bioenergy Award ut till Harry Stokes från USA. Vetenskapsradion sänder från World Bioenergy, idag kl 13.20.
24 Maj 2012

Redo för världens bioenergi

Under nästa vecka är Svebio och Elmia värdar för den globala bioenergibranschen. World Bioenergy 2012 i Jönköping är ett mycket stort evenemang, med konferens, fackmässa, matchmaking och ett stort antal studiebesök. Konferensen inleds på tisdag med tal av energiminister Anna-Karin Hatt. Hittills har delegater från 47 länder registrerat sig.
10 Maj 2012

Otydlig politik hindrar klimatomställningen i trafiken

Regeringens otydliga klimatpolitik på transportområdet hotar att bromsa utvecklingen av biodrivmedel och miljöbilar. Det är särskilt allvarligt att det inte finns någon klarhet kring styrmedlen för rena och höginblandade biodrivmedel, som E85 och ren biodiesel, efter 2013. Det skriver Svebio i ett remissyttrande.
10 Maj 2012

Otydlig politik hindrar klimatomställningen i trafiken

Regeringens otydliga klimatpolitik på transportområdet hotar att bromsa utvecklingen av biodrivmedel och miljöbilar. Det är särskilt allvarligt att det inte finns någon klarhet kring styrmedlen för rena och höginblandade biodrivmedel, som E85 och ren biodiesel, efter 2013. Det skriver Svebio i ett remissyttrande.
03 Maj 2012

En annan bild av etanolprojektet i Sierra Leone

Vi har intervjuat Mattias Goldmann på Gröna Bilister med anledning av Ekots rapportering om Addax-projektet i Sierra Leone och påståenden om "land-grabbing", matbrist och vattenbrist. Goldmann har nyligen varit på plats i Sierra Leone och ger en helt annan bild av projektet.
25 April 2012

Forskning om skogsindustrin och bioenergin gav stipendium till Mikael Ottosson

Forskaren Mikael Ottosson från Linköpings universitet har tilldelats Jan Häckners bioenergistipendium av Svebio. Mikael Ottosson har forskat kring skogsindustrin och energiomställningen och doktorerade 2011. I sin forskning har han bland annat pekat på den stora betydelse ett antal aktörer utanför skogsindustrin hade för utvecklingen, bland annat Svebio och forskare vid SLU.
18 April 2012

Miljömålet 2020 redan nått - nu måste målet höjas!

Sverige överträffar målet om 10 procent förnybara drivmedel i transportsektorn redan i år. Målet gäller 2020. Regeringen och riksdagen måste nu formulera ett högre mål 2020 och ange vilka styrmedel som ska gälla. Annars är risken stor att investeringar i förnybar drivmedelsproduktion stoppas eller senareläggs och Sverige tappar det försprång som idag finns.
14 April 2012

Bra med höjd inblandning av biodrivmedel - men vi behöver fler besked av regeringen

Svebio välkomnar regeringens besked om att skapa villkor som gör det möjligt att öka inblandningen av etanol i bensin till 10 procent och av biodiesel i diesel till 7 procent. Men regeringen måste också ge besked om de långsiktiga villkoren för rena och högblandade biodrivmedel som E85, biogas och ren biodiesel, och dessutom höja målet för förnybara drivmedel 2020.
04 April 2012

Rekordlåga priser på utsläppsrätterna i EU

Utsläppsrätterna i EU:s handelssystem har sjunkit till en rekordlåg nivå - drygt 6 euro/ton CO2. Det innebär att systemet förlorat sin styrande effekt och att företag med stora utsläpp inte betalar för den miljöskada de orsakar. Svebios vd Gustav Melin kräver att politikerna i EU tar sitt ansvar och återskapar trovärdighet i systemet. Det kan ske genom att man inför ett prisgolv på 20 euro/ton.
03 April 2012

Det behövs kapacitet för att frakta biobränslen

Svebio har yttrat sig över Kapacitetsutredningen från Trafikverket. Svebio framhåller att volymerna biobränslen har ökat kraftigt och fortsätter att öka, vilket ställer krav på kapacitet på landsväg, järnväg och i hamnar. Yttrandet finns på Svebios hemsida.

Svebio uppmärksammar