Pressmeddelanden

10 Maj 2012

Otydlig politik hindrar klimatomställningen i trafiken

Regeringens otydliga klimatpolitik på transportområdet hotar att bromsa utvecklingen av biodrivmedel och miljöbilar. Det är särskilt allvarligt att det inte finns någon klarhet kring styrmedlen för rena och höginblandade biodrivmedel, som E85 och ren biodiesel, efter 2013. Det skriver Svebio i ett remissyttrande.
03 Maj 2012

En annan bild av etanolprojektet i Sierra Leone

Vi har intervjuat Mattias Goldmann på Gröna Bilister med anledning av Ekots rapportering om Addax-projektet i Sierra Leone och påståenden om "land-grabbing", matbrist och vattenbrist. Goldmann har nyligen varit på plats i Sierra Leone och ger en helt annan bild av projektet.
25 April 2012

Forskning om skogsindustrin och bioenergin gav stipendium till Mikael Ottosson

Forskaren Mikael Ottosson från Linköpings universitet har tilldelats Jan Häckners bioenergistipendium av Svebio. Mikael Ottosson har forskat kring skogsindustrin och energiomställningen och doktorerade 2011. I sin forskning har han bland annat pekat på den stora betydelse ett antal aktörer utanför skogsindustrin hade för utvecklingen, bland annat Svebio och forskare vid SLU.
18 April 2012

Miljömålet 2020 redan nått - nu måste målet höjas!

Sverige överträffar målet om 10 procent förnybara drivmedel i transportsektorn redan i år. Målet gäller 2020. Regeringen och riksdagen måste nu formulera ett högre mål 2020 och ange vilka styrmedel som ska gälla. Annars är risken stor att investeringar i förnybar drivmedelsproduktion stoppas eller senareläggs och Sverige tappar det försprång som idag finns.
14 April 2012

Bra med höjd inblandning av biodrivmedel - men vi behöver fler besked av regeringen

Svebio välkomnar regeringens besked om att skapa villkor som gör det möjligt att öka inblandningen av etanol i bensin till 10 procent och av biodiesel i diesel till 7 procent. Men regeringen måste också ge besked om de långsiktiga villkoren för rena och högblandade biodrivmedel som E85, biogas och ren biodiesel, och dessutom höja målet för förnybara drivmedel 2020.
04 April 2012

Rekordlåga priser på utsläppsrätterna i EU

Utsläppsrätterna i EU:s handelssystem har sjunkit till en rekordlåg nivå - drygt 6 euro/ton CO2. Det innebär att systemet förlorat sin styrande effekt och att företag med stora utsläpp inte betalar för den miljöskada de orsakar. Svebios vd Gustav Melin kräver att politikerna i EU tar sitt ansvar och återskapar trovärdighet i systemet. Det kan ske genom att man inför ett prisgolv på 20 euro/ton.
03 April 2012

Det behövs kapacitet för att frakta biobränslen

Svebio har yttrat sig över Kapacitetsutredningen från Trafikverket. Svebio framhåller att volymerna biobränslen har ökat kraftigt och fortsätter att öka, vilket ställer krav på kapacitet på landsväg, järnväg och i hamnar. Yttrandet finns på Svebios hemsida.
23 Mars 2012

Talare från 32 länder på World Bioenergy 2012

Konferensprogrammet för World Bioenergy 2012 är nu färdig och finns tillgängligt på www.worldbioenergy.com. Konferensen har talare från 32 länder från alla världsdelar, vilket gör den till en unik mötesplats för den globala bioenergin.
02 Mars 2012

Odla grödor för bioenergi istället för träda

Svebio säger nej till EU-kommissionens förslag att lägga 7 procent av all åkermark i "grön träda" inom ramen för en reformerad jordbrukspolitik. Använd istället åkermarken i EU till att producera biobränslen för att ersätta fossila bränslen och minska utsläppen av koldioxid.
21 Februari 2012

Dålig kunskap om bioenergins roll

Svenska folket har dåligt reda på vilken stor betydelse bioenergin har för den svenska energiförsörjningen. De flesta tror att bioenergin står för 5 - 10 procent av vår energianvändning, medan den rätta siffran är 32 procent. Det framgår av den Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av tidningen Bioenergi.

Svebio uppmärksammar