Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 4 mars 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

The Innovation Challenge – Transform your novel ideas into value adding solutions!

Do you want to contribute to renewable fuels and bioenergy? Do you have an innovative solution for producing renewable fuels…

 • 3 mars 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Vad är på G inom Bio- och energipolitiken?

Gustav Melin Svebio och Patrik Marklund från Marklund Solutions diskuterar aktualiteter inom Bio- och energipolitiken, bland annat varför ny kärnkraft…

 • 2 mars 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

World Bioenergy Association partners with Bioenergy International

The leading global bioenergy industry association has joined forces with a leading international bioenergy trade publication to strengthen the position…

 • 26 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Sigholm Techs ”EnergiStrategiPodd” med Gustav Melin

Nytt avsnitt av Sigholm Techs ⚡EnergiStrategiPodd⚡. I detta avsnitt berättar Svebios vd Gustav Melin om Svebios vision om ett 100%…

 • 25 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Stockholm Exergi: Ingen konflikt mellan hållbart skogsbruk och att använda biobränsle för energi

Debatten kring skogsbruk och skogsanvändning har kommit att bli fokuserad på just biobränsle. Men skog avverkas inte för att bli…

 • 24 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

”2021 kan vara ett ödesår för de svenska biodrivmedlen”

DEBATT. EU:s revidering av statsstödsreglerna kan skapa hinder för de svenska biodrivmedlen. För att förändringarna i stället ska gynna den…

 • 24 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Biomass carbon cycle explained

Bioenergy Europe presents its new video which looks at the meaning of carbon neutrality. The video reviews some basic concepts…

 • 19 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

”Jag är stolt över Svebios insats”

Jag vill ge ett personligt svar på Lars Almströms replik i Katrineholms-Kuriren 11 februari med rubriken ”Svebio sprider myter i…

 • 17 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Join our free webinar 100% renewable heating – Sweden RHC ETIP national roundtable

- 25 February 2021, 14:00-15:30 (CET). Can other EU countries learn from the Swedish experience and what should we have…

 • 17 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Remissvar på promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framför följande:

Vi använder oss av cookies. Läs mer