Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 25 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Stockholm Exergi: Ingen konflikt mellan hållbart skogsbruk och att använda biobränsle för energi

Debatten kring skogsbruk och skogsanvändning har kommit att bli fokuserad på just biobränsle. Men skog avverkas inte för att bli…

 • 24 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

”2021 kan vara ett ödesår för de svenska biodrivmedlen”

DEBATT. EU:s revidering av statsstödsreglerna kan skapa hinder för de svenska biodrivmedlen. För att förändringarna i stället ska gynna den…

 • 24 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Biomass carbon cycle explained

Bioenergy Europe presents its new video which looks at the meaning of carbon neutrality. The video reviews some basic concepts…

 • 19 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

”Jag är stolt över Svebios insats”

Jag vill ge ett personligt svar på Lars Almströms replik i Katrineholms-Kuriren 11 februari med rubriken ”Svebio sprider myter i…

 • 17 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Join our free webinar 100% renewable heating – Sweden RHC ETIP national roundtable

- 25 February 2021, 14:00-15:30 (CET). Can other EU countries learn from the Swedish experience and what should we have…

 • 17 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Remissvar på promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framför följande:

 • 16 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Kjell Andersson har valts till ordförande i Bioenergy Europes arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor

- Working group sustainability. Arbetsgruppen arbetar för närvarande bland annat med en eventuell kommande revidering av EU:s Förnybartdirektiv, med EU-kommissionens…

 • 12 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

CCS Panelen: Kommer skogen att räcka?

Gustav Melin, vd för Svebio, deltar i CCS Panelen – en podcast om CCS & kolsänkor som produceras av Midroc-…

 • 12 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Kommande nummer av Bioenergi: Utrustningsleverantörer för biokraft och biovärme

Bioenergi nr 1-2021 är under produktion. Vi startar året med starka teman och fokusområden. Utrustningsleverantörer med fokus på utvecklingen inom…

 • 12 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Join our webinar 100% renewable heating – Lessons learned and the Swedish experience!

- Sweden RHC ETIP national roundtable 25 February, free of charge. Can other EU countries learn from the Swedish experience…

Vi använder oss av cookies. Läs mer